Wala Akong Pangarap

Sapát na sa’kin ang may altanghap
sapát nang papag sa’kin ang bangkò
hindi ko naisin pang malasap
ang tamis ng aking nilulutò.

Kuntento man ako’y wag pagtakhan,
sa halip, isapuso mong ganap;
Anak, wala akong inaasam,
liban sa iyong mga pangarap.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind