Unang Panuto sa Pagsulat ng Pinoy Haiku

Ang Pinoy Haiku ay maikling tula na nagpapahayag ng damdamin o pagdiriwang ukol sa kapaligiran at kalikasan nang may tiyak na kaanyuan. Kaya’t ito ay binubuo ng isang saknong (verse) mula sa tatlong taludtod (line) ayon sa tanging sukat at tugma nito.

Anyo at Sangkap ng Pinoy Haiku:

1. May tatlong taludtod ang bawat saknong ng Pinoy Haiku (7-5-7). Pito ang bilang ng pantig sa una at huling taludtod; samantalang, lima ang bilang ng pantig sa gitnang taludtod nito.

2. Ang tularang tugma ng Pinoy Haiku ay a-b-a. Kaya’t ang pagkakatulad ng tunog nito ay nasa mga huling pantig ng una at huling taludtod.

3. Maaring gamitin ang karaniwang tugma, kung ang bigkas na malumay at mabilis, o malumi at maragsa ay pinagsasama sa mga huling pantig ng una at huling taludtod ng saknong nito. O gamitin ang ganap na tugma, kung ang mga huling pantig ng una at huling taludtod ay nagtatapos sa iisang tunog.

4. Ang mga paglalarawan ng Pinoy Haiku na nakapaloob sa mga taludtod ay nagtataglay ng magandang diwa at maka-sining na kariktan. Kaya’t ang kaisipan nito ay kakukunan ng mga kaaya-ayang halimbawa o aral sa pangangalaga ng kalikasan at pagmamalasakit sa kapaligiran.  Ang maka-sining na kariktan naman nito ay mula sa mga salitang ginamit ng makata na pili at ayon sa mabuting panlasa upang ipahayag ang mga naaangkop na metapora o talinghaga.

Latest posts by Rey de Vera

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Rey de Vera

Associate Member of Haiku International Association.
Lifetime Member of American Studies Association of the Philippines.
Finished his Ph.D. in Literature at the University of Santo Tomas.
Dissertation: "Paglikha sa Kathang Kalikasan: 300 Pinoy Haiku".
3rd Prize Award: 13th Kusamakura International Haiku Competition.
Winning entry for the foreign language category:
silent dawn
fading the eclipse
of a full moon.
Originated the Pinoy Haiku in 7-5-7 fixed form with a-b-a rhyme pattern.
A new name for this type of nature haiku in Filipino is now coined as "habiku"
from the two words in Tagalog, "habi" meaning weave, and "ko/ku" which means my.
Habiku connotes, my weaving of poetic lines.
Published in the book, "Sekai ni Hirogaru" and
translated into Japanese language by Sono Uchida:
The ghost
Of the dying moon
Beauty at rest (Rey de Vera)
Kaluluwa ng
Naghihingalong buwan
Gandang nahimlay (Translation: Rey de Vera)
To view his other works, visit this page:
Archived Haiku

Or read his blogs at devera.wordpress.com:
Pinoy Haiku 201-300

Speak Your Mind