Tena sa Tanka

Ang tanka (Nihonggo na ibig sabihin ay maikling awit) ay modernong salin sa waka (awit na Hapones), tradisyunal na anyo ng tulang liriko na umiiral sa bansang Hapon may 1300 taon na ngayon.

Ang waka o tanka ay isang walang-rimang anyo ng berso na may 31 pantig at madalas ay nakasulat sa isang tuluy-tuloy na linya. Base sa orihinal, hahatiin natin ang mga pantig sa 5 linya at paghahati-hatiin sa 5-7-5-7-7. Dahil hindi gumagamit ng rima ang orihinal na tulang Hapones, maaari nating gawing malaya ang ating atake sa tanka. Pwede itong magtugma, pwedeng hindi, mas mabuti kung iindayog sa tugma ang tula.

Sapagkat hindi istrikto ang mga tuntunin maliban sa bilang, maaaring gawing malaya sa isa’t-isa ang mga bersyong Ingles at Tagalog, maliban kung pipiliin ng may-katha na gawing transliterasyon ang kanyang likha.

Sakay na!

Tuli

Inihanda ka

magindapat na ama

tanggal ang sobra;

malinis na ang puno

isunod din ang puso.

Mula sa About Tanka and its History ni Amelia Fielden

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/emanpoet/public_html/writersgroup/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273