Tena sa Tanka

Ang tanka (Nihonggo na ibig sabihin ay maikling awit) ay modernong salin sa waka (awit na Hapones), tradisyunal na anyo ng tulang liriko na umiiral sa bansang Hapon may 1300 taon na ngayon.

Ang waka o tanka ay isang walang-rimang anyo ng berso na may 31 pantig at madalas ay nakasulat sa isang tuluy-tuloy na linya. Base sa orihinal, hahatiin natin ang mga pantig sa 5 linya at paghahati-hatiin sa 5-7-5-7-7. Dahil hindi gumagamit ng rima ang orihinal na tulang Hapones, maaari nating gawing malaya ang ating atake sa tanka. Pwede itong magtugma, pwedeng hindi, mas mabuti kung iindayog sa tugma ang tula.

Sapagkat hindi istrikto ang mga tuntunin maliban sa bilang, maaaring gawing malaya sa isa’t-isa ang mga bersyong Ingles at Tagalog, maliban kung pipiliin ng may-katha na gawing transliterasyon ang kanyang likha.

Sakay na!

Tuli

Inihanda ka

magindapat na ama

tanggal ang sobra;

malinis na ang puno

isunod din ang puso.

Mula sa About Tanka and its History ni Amelia Fielden

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.

Comments

 1. avatar Franco Coralde Sangreo says:

  Sunod ang puso
  dapat saklaw ng ulo
  na s’yang panuto;
  dapat nama’y matino,
  na’ng pusok maging puso.

 2. avatar Abraham de la Torre says:

  Pusok ng puso
  alumpihit sa dibdib
  hanap panganib
  walang hindi gagawin
  makamit lang ang giliw.

 3. makamit giliw
  ang matamis mong oo
  pamatid agiw
  sa nilumot kong puso
  ayos na buto-buto

 4. avatar Abraham de la Torre says:

  Ayos na buto
  utang sa arbularyo
  na may natapos
  sa pagka-siruhano
  at debotong Katoliko.

 5. nice one
  keep up the goodwork

 6. you can see me!Nice

Speak Your Mind