indak na kay-inam

ginatan ang bayabas

salo sa parang

tango ng magkayakap

may dilag ang bisig

humalik nang banayad

rosas sa dibdib

mahigpit na niyakap

Kaibigang Tapat

O kay sarap mayakap

ng kaibigang tapat

kesa pasasalamat

ng isang mapagpanggap.

may hibas na yakap

sumasayad sa alon

bulbol ng ugat

nilalayag ang daong

yakap ang lagablab

hinuhubad ng hangin

dilim sa dagat

dilag na naglalambing

Dadalhin

At dadalhin ka
Sa paligid ng brasong
Mag-aalaga

20100309

Yapos

At nais kang yapusin
Buong pusong yakapin
Bawat hibla’y dadamhin
Parang tunay kang akin

20110309