Kaya Kaibigan

Hindi mo matatapik
ang iyong likod
bilang gantimpala
sa nagawang may lugod.
[Read more…]