Sumpa

Kung minsan pag tinanong ang nanay kung may trabaho sya, ang sagot nya, WALA! Pero kung gumising sya, madaling araw -maghahanda ng babaunin mo anak. Ginagawa nya ito ng walang bayad na kapalit. Dahil ayaw niyang danasin mo ang kanyang kabiguang suklian ng ginhawa ang kanyang ina dahil sa maagang pag aasawa, sumumpa siyang magtiis makatapos ka lang. Hindi naman siguro kalabisan kung ang una mong sahod, sa kanya mo ilaan. Pero paano mo ito gagawin kung bago ka nakatapos, nanay ka na rin. Kumayod ka ngayon para makabawi sa iyong pagkakamali – hindi na sayong nanay kundi sayong sarili. Ngunit dahil sayong kaabalahan; bago mo pa naagapang pagpayuhan, ang anak mo’y nanay na rin. Nagsikap ngayon ang iyong anak para sa kanyang anak, ngunit huli na nang malaman ng iyong anak na nanay na rin ang iyong apo.

sumpa ng bathala

naliligaw na bangka

lupa ang sakay

lumulutang sa baha