Scam

Pagkatapos kong mabasa ang isang artikulo ng PCIJ
tungkol sa PORK BARREL SCAM,
ito ang dalanging tinuro ko sa aking anak bago kumain:

“Panginoon, salamat po sa pagkaing ito na aming kakainin,
pagpalain mo po ito dahil wala itong halong PORK at SCAM. Amen”.

“Kain na baby, masarap yang CHICKEN NOODLES!”

“Hayaan mo, next time magpo PORK tayo. Pangako hindi ko lalagyan ng SCAM!”