Let Me Begin

“I need another story,
something to get off my chest…”
Secrets, One Republic

resurrection, redemption,
resistance, resonance, revelation,

sense and understanding is
given to you, now, my friend,
once you lived precariously,
or was it only in my fidgeting mind?

today, as you walk to the illuminated
doors of your once-wanting thoughts,

a love suddenly breaks, in
formulated equations, as though
having survived short-lived
resurgences,

of same-sexed liaisons, impetus
and impulsive desires to nail the
issue down on one coiling apparatus,

a single-handed relationship gets
shunned once in a while in an
alley down your esoteric heart.

possibly, you were the only one who
survived, lasting with this same subservience.

Losing God In Poetry

then, as to what manner should
I act, to be in this very position
to argue; fruitful searching, struggling
to put forceful, nude entry into
meanings, therefore swerving away,

the white page murmurs white,
as the silence is beyond
disbelief,

I never stain myself sickly,
as I watch rhythmic flow double
with categorical rage, finally
I sway towards your hard-hitting shore

in feeble legs through dazzling
awakenings, what does poem
become when hate does run forth,
a wiped-out distance
against former authority upon
free, unthought-of, thought,

and the latter, with emotion so truly
sad that one dies, or a dreadful
ending, on the balance,

yet still, when we grope God’s hand,
feel its amazing weight,
you’ll always have enough rationale.

July 2012

A Girl

A girl
Let’s call her me
Went down to see
With her own eyes
What life is all about
Talking, breathing
Speaking of languages
Of tongues, of mazes
Bent her head to see
That it was just for fact.

And all around her
Proved too much
Slipping for words
She mistakenly
Put her heart where
Her world is, and
Now it’s clouded,
And every thing
Makes it more
Difficult to see,
Or just peek into
And be made whole,
Like so.

Damdamin

Ano ba itong nadarama
Puso ko’y laging nangangamba
Gulong gulo ang isipan
Pagkabalisa ang nararamdaman

Nanakit yaring dib-dib
Luha ko’y tuloy sa pag dalisdis
Pinapanawan na ng pag-asa
Na makamit ang tunay na ligaya

Dalangin na lang sa May Kapal
Damdamin ko’y pagaanin nya
Imulat na ang aking mata
Sa tunay na mithiin nya.

By: egt

Questionable Intentions

I never meant to write today, but there’s always something about you that compels me—to write, and do various other things I’d never thought I even wanted to.

I never meant to read, but there’s something about a sappy movie at five in the morning that compelled me to.

I never meant to know, but I now that I do, well I guess I don’t mean to know how I feel about it.

Because really, I never meant to feel anything about it. (It’s the movie, I suppose. I unfortunately am a hopeless romantic.)

And if there’s one intention that I at least got to keep, it’s that
I never meant to tell, and I never did.

Poetry of the Night

The darkness creeps slowly,
upon the once bright scenery.
Shadows loom over the horizon,
as the sun sets into submission.
[Read more…]

Notes for a Poetry Workshop, by Way of a Poem

A poem is the smallest package
containing the biggest things.

It should speak volumes upon volumes
without saying as much.
It should paint a thousand pictures
and sculpt a thousand statues.
It must possess power enough
to send a million ships around the world
a million times.

Bioluminescence

Bioluminescence

Nature’s greatest wonders
do not shout like skyscrapers
but whisper the subtle power
of petals and spider’s silk

Sailors recount tales of milk seas
a horizon full of pale crested waves
with a mix of raised hairs and wonder
yet never discuss the humble bacteria

Children often speak of flies of fire
they gather at the edge of streams
hoping to catch more than a glimpse
of these earthly stars in beetle form

Nature’s progeny seek the light
from the deepest ink of the abyss
up to the cloud drenched peaks
to every nook and cranny between

Yet I do not envy their innate glow
the light they carry with such grace
instead I radiate an inner dusk
and praise the darkness I live by

Ang Pagdating Mo Sa Buhay Ko

Isang gabing pusikit, diwa ko’y tumatangis

Karimlan na sing-ubod ng aking pagkahapis

Subalit nang masilayan ko ang ngiti mong matamis

Damdamin ko’y sumigla, nagalak ng labis.

Bukal ng pag-ibig sa puso’y tumubo

Nabigyan ng kahulugan ang aking pagkatao

Malungkot kong buhay ay biglang nagbago

Noong araw na magkakilala tayo.

At mula noo’y nagbukang-liwayway

Nagkaroon ng kulay ang lahat sa aking buhay

Handa kong gawin ang lahat ng bagay

Nang upang sa piling ko, huwag ka lang mawalay.

Sa Poong Maykapal, panata ko at dalangin

Sana lalong tumibay ang ating damdamin

Salamat sa Kanya’t ibinigay ka sa akin

Dahil sa iyo ako ay wala ng hahanapin.

Mary And Me

The Lovely Sorrow-Hearted Woman

I heard her voice over the airwaves

Calling a name of a man so strange

I paused for a while because I was amazed

By her beautiful voice that almost made my heart blazed.

She cried out loud of her sorrow

So hard as if there is no tomorrow

A pure loving heart to her was endowed

She was terribly hurt when someone broke.

Affected by her burden and solitude

I tried to swing her to a cheerful mood

She began to smile and understood

That life is checkered bad and good.

In a place where happy people go

Grass of green stretched in the meadow

She waited patiently for me to show

And alas! She didn’t believe what she saw.

Perhaps the heart can not be blamed

If at first sight love can’t be proclaimed

It is a feeling that grows from the seed

A beautiful thing that every people need.

My heart weeps in the first half of August

My feelings and emotions have ruined me most

Because in the game of love I thought I was lost

For me the whole world was filled with ghost.

But then everything turned up for me

It’s when good fate came unexpectedly

So I had to flow from river to the sea

My world’s so lively when she said she loves me.

Ang Dulo ng Bahaghari

Ang buhay ay katulad din ng pabago-bagong panahon

Minsa’y maaraw at maaliwalas ang maghapon

Ang malawak na dagat ay banayad sa pag-alon

Nagpapahiwatig na ang buhay ay minsang mahinahon.

Ngunit biglang dumarating sa di inaasahang pagkakataon

Ang malakas na unos, kulog at kidlat ang siyang baon

Kahit ang punong matayog ay kayang ibuwal

Na sa maluwang na daan ay nagiging sagabal.

At sa kanyang paghupa, bughaw na langit ay muling makikita

Makulay na bahaghari ay nakangiting kasama niya

Bagamat ang lupain ay labis na nasalanta

Himpapawid na kaaya-aya ang magbibigay ng sigla.

Isang matandang paniniwala na sa dulo daw nitong bahaghari

Mayroong gantimpalang naghihintay at nakakubli

Na kung pilit hahanapin ay masusumpungan din sa huli

Giginhawa ang buhay sa biyayang maaani.

Ang lahat ng yaon sa buhay ko’y nangyari na

Sari-saring hirap at pagsubok na ang aking nasagupa

Kahit nakamulatan ko ay buhay na maginhawa

Nalaman kong ang lahat ng bagay pala ay pansamantala.

Minsan ay abot-kamay ko na ang mga pangarap

Ngunit tila ito’y usok, naglalaho sa isang iglap

Dumating man ang bagyo, pilit pa rin itong hinahanap

Gaano man katagal, gaano man kahirap.

Ang natitirang lakas na tangi kong taglay

Tila sandakot na buhangin sa aking mga kamay

Unti-unting nauubos, unti-unting nawawalay

Sa panahon ng unos naghahanap ng karamay.

Nang ito’y matapos na, sumilay ang bahaghari

Bumalik ang pag-asa at matamis na ngiti sa mga labi

Dulo nito’y sinundan ko saan man ito nagkukubli

At sa wakas ay nasumpungan ko sa Lungsod ng Calgary..

Ang Aking Paglalakbay

Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay.

May mga nakatagong sorpresa sa bawat araw na daraanan,

mga di inaasahang pangyayari, masaya, malungkot, mahirap, masarap at masakit.

Ito ang mga bagay na kailangang suongin ng isang manlalakbay

upang malaman niya kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay,

mga pagsubok na siyang magpapatatag sa kanya

o di kaya nama’y magpapabagsak

kapag ito ay hindi niya napagtagumpayan.

Sa dalampu’t pitong taon ng aking paglalakbay

ay unti-unti ko ng nalalaman ang tunay na kahulugan ng aking buhay,

ang buhayin, mabuhay at magbigay ng buhay.

Marahil ito ang misyon na dapat kong gawin

para maging ganap na makahulugan itong aking paglalakbay.

Sa bawat paghakbang ay kailangang maging maingat,

maging matalino at maging matibay sapagkat

sa bawat maling hakbang ay may nakalaang parusa

at kailanma’y hindi na maaaring ulitin ang hakbang na yaon

dahil ang aking mga paa’y kasabay ng mga kamay ng orasan sa paghakbang.

Sa daang maliwanag ay sinasalubong ako ng mga ngiting matamis,

mga halakhak na hanggang ngayo’y tila umaalingawngaw pa sa aking pandinig,

mga makukulay na tagpo na tila naiguhit na sa aking isipan

at mga salitang tila nagpapagaan ng mabigat na pakiramdam.

Sa paglakad ko’y sinasalubong ako ng mahalimuyak na simoy ng hanging

humahalik sa aking mga pisngi.

Ito ang mga panahong puno ng pag-ibig….

ang panahon ng aking kamusmusan.

Habang ako’y patuloy sa paghakbang

ay tila nagiging makitid ang daan na aking nilalakaran.

Ang dating maliwanag na paligid

tila ngayo’y unti-unting binabalot ng karimlan

na tulad ng pagtatakip-silim.

Ang mahalimuyak na simoy ng hangin ay nagiging malamig

at kapag ito’y dumadampi sa aking mga pisngi

ay nagdudulot ng kaunting hapdi.

Ang aking kalooban ay tila nadaganan

ng lupang rumagasa galing sa mataas na bundok

dahil hindi ko namalayan ang pagpatak ng ulan sa tuktok nito.

At ngayo’y paparating na sa akin ang unos.

Nasa harap ko na ang maiitim na ulap,

nakakasilaw na kidlat at nakakabinging kulog.

Sa lakas ng pagbuhos ng ulan ay tila halos malunod ang aking mundo.

Bumaha ng mga pagsubok.

Pero sa halip na ako’y manghina ay lalo akong naging matibay

sapagkat ako’y kinupkop ng Maykapal.

Yaon ang mga daan sa buhay.

Minsan maliwang, madilim, maluwang at makipot.

Dumating man ang araw na kailangan kong

bagtasing muli ang alinman sa mga landas na iyon,

baon ko na sa puso at isip ang tibay at katatagan,

karunungan at kahandaan sa panahon ng unos.

Stories

I long to write

Deathless lines of poetry

I wonder kindly

If I can hitch your way

Hop in, you say

I’ll tell you stories

Of saints and demons

I can never slay

Seek not your crown

In any public throne

You’ll find what you seek

In simplest of stones

Fear not your fears

Even in solitude

Trust not common flares

They never fill your soul

Embrace patience

By seasons flowers bloom

Unafraid of storms

Write in heat, never haste

Find your own peace

In darkness where you lie

Dream through lonely nights

Where happiness awaits

Dugtungan pa Natin

Mugto ang mata
Mayroon pang gunita
Isip at Diwa.

Aking naisip
At aking naalala
Ating pagsinta.

Ako’y naglaKbay
Sa malayo nagmula
Sa’yong pagsinta.

Sa Karinderya
Sinubuan pa kita
At hinalikan pa nga.

Hawak ang kamay
Tayo ay naglalakbay
Masayang tunay.

Subalit ngayon
Katulad ng bulaklak
Tayo’y nalanta.

O binibini!
Salamat sa Pag-ibig
Ng isang bata.