Pekeng Pag-ibig

Kung hindi tunay

kahit kalong ang akbay

maghihiwalay.