Interpretative poetry reading: “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”

At emanila, we join the Filipino nation in commemorating the 150th birth anniversary of the Philippine hero, Andres Bonifacio.

Our website, The Filipino Australian, has also joined the Philippine Consulate General in Sydney and a group of Sydney-based artists, community leaders and radio broadcasters to celebrate ~ through a radio festival and screening of the film “Paglilitis ni Bonifacio” ~ the life and works of the Father of Philippine Revolution.

Bonifacio’s patriotic poem “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” is one of the featured works.

There are also voice recordings (podcasts) and an interpretation of the testimonies of the Katipuneros who were witnesses during Bonifacio’s trial by a military court which sentenced Bonifacio and his brother, Procopio, to execution.

To listen to the interpretative reading of “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”, please click the play button. For other poems, including Francisco (Baltazar) Balagtas’ “Sa Loob at Labas ng Bayan Kong Sawi”, please click here.

Artistic director Dr Mars Cavestany provides the voice in this media.

Nang Dahil Sa Bayan

Ang pagsinta sa inang bayan
Ang siyang iyong ginampanan
At iyong tinalikuran
Ang pamamahala ng mga gahaman

Luha’t pagdanak ng dugo
Ay sumailalim sa iyong puso
Bagkus, inalis mo ang pusong bato
Sa puso ng bawat pilipino

Lumaban ka gamit ang isang kapangyarihan
Kapangyarihang hatid ay kapayapaan
Ngunit epekto nito’y tagos hanggang kalooban
Yan ay ang utak ng iyong kadakilaan

Nabuhay ka sa mundong ito
Bilang isang mamamayang pilipino
At namatay ka sa kamay ng gobyerno
Bilang isang mamamayan ng Indyo

Nang dumanak ang iyong sariling dugo
Sa pilipinas na lupain ng pilipino
Puso ng mga bulag, pipi’t bungol
Ay napukaw na parang multo

Sila’y lumaban sa maling paraan
At namatay ng walang kadahilanan
Nabuwag sa dalawa ang katipunan
At siyang naglaban-laban para sa bayan

Nakalimutan ata nila ang dahilan
Kung bakit ka pinatay sa bagong bayan
Na ang inang bayan na iyong minahal
Ay makamit nya ang tunay na kalayaan

Sa iyong sinulat na kasulatan
Hinamon mo ang bawat kabataan
Na ika’y tulungan sa pag-unlad sa bayan
Dahil tayo raw ang pag-asa ng bayan

Mga kapwa ko kabataan
Pag-isipan natin ang nangyayari sa ating bayan
Masasabi kong bigo pa si Rizal
Dahil hanggang sa ngayon ginamit parin tayo ng dayuhan

Kahit sabihin nating malaya na ang pilipinas
Ngunit di naman tayo ang naglathala ng mga batas
Kung mayroon man ay kinuha lang ito sa ibang bayan
Kaya pilipinas alipin pa rin ng dayuhan

Sa mga pulitikong mapagsamantala
Kayo ang dahilan ng pagkadukha ng bansa
Araw rin ay darating at kayo’y magdurusa
Magkasakit, mamatay at kakalimutan ng madla

Kailan nyo sisimulan ang pagbabago
Dapat ngayon na sa araw na ito
Tulungan natin iunlad ang lupang pilipino
Na noon pama’y nagdusa sa kamay ng ulopong

Nang dahil sa pagmamahal sa bayan
Tayo’y andito pa’t nanahanan
Dapat ipagpatuloy natin ang kanyang sinimulan
At mamuhay magpakailanman.