Nala’om (may salin sa Filipino at Ingles)

Nala’om

Diklom
an magdamlag
nagtilad ki tubod;
ra, nala’om sa lanob kan
LAAD.

(Bikol)
******************************************

Nasukol

Dilim
ang magdamag
na humahaginit,
hanggang diwa’y masukol ng
ILAW.

(Filipino)
*****************************************

Trapped

twilight
were murmuring
persistently howling;
till faith found, trapped against the wall
of LIGHT.

(English)