Nadilaan Na Muna

Napunta nga sa madla

pamatid gutom

nadilaan na muna.