Malasakit

Sa harap ng kalikasang
walang sinisino;
hindi na tanong
kung sino ang meron
o kung sino ang wala,
kundi kung sino ang may puso.

Sa harap ng pagtulong;
hindi na tanong
kung hayag o kubli,
hindi na rin tanong
kung kanino ang malaki
o kung kanino ang kaunti,
kundi ang pagdamay ba’y
sa Dios ang papuri?

Namalas
sa kabila ng ilang
nang insulto sa kapaitan;
maliban sa ilang masarap idahak,
nangibabaw ang tamis ng pagdamay sa mga hindi pinalad,
ang malasakit ng kahit nangangailangan
sa mas higit na nangangailangan.

Naalala ko ang sinasabi ng Bibliya:
tatlong bagay ang sa dilim
hindi matatangay;
ang pananalig,
pag asa
at pag ibig.