Buhay at Kamatayan

Kami ay binigyan ng malaking responsibilidad
Na ang bayan ay ipagtanggol mula sa mga gahaman
Hawak-hawak namin ay sandata, baril at granada
Upang ipagtanggol ang bayang aming sinisinta

Buhay namin ay nakatali sa kamay ni kamatayan
Gabi-gabi nananalangin na kami sana’y pagbigyan
Araw sana’y darating na ang lahat ay magmahalan
Nang matapos na ang giyera na aming kinatatakotan

Sa pamilya kami humuhugot ng aming lakas
Sila ang aming inspirasyon upang ituloy ang laban
Ngunit di nawawala sa aming puso’t isipan
Ang takot na baka kami mawala magpakailanman

Sa gabi kami umaatake sa mga kalaban
Hawak namin ay takot, sandata at dasal
Na nawa’y matapos na ang ganitong kahibangan
Kapwa Pilipino ang naglalaban sa loob ng inang bayan

Kami ma’y sundalo sa oras ng labanan
Ngunit kami rin ay tao na marunong masaktan
Masakit din sa amin na aming kapwa’y pahirapan
Dahil lamang sa ideolohiya at di pagkakaintindihan

Malakas mang tingnan ang aming katawan
Ngunit puso namin ay mahina’t walang laban
Dahil dalawa lamang ang aming patutungohan
“Buhay lamang at Kamatayan”