paseo ng limot

sinalansan ang bato

hapay na moog

ibinakod sa kubo

may dayo na bathala

sinalansan ang templo

paham ng gawa

huminiga sa kubo

Saludo sa Kubo

Itago man, mabubukô
tadhana’y hindi nagbirô
pitong daan at tatlumpô
noo’y putok pa sa buhô.

Tulala pakalat-kalat
iniluwa nitong dagat
inunang laya inunat
sa kalsada sumusulat.

Hanggang mapadpad sa kubo
labing tatlo magpapasko
mga pantig estimado
napasalo sa parnaso.

Piping saksi itong dulang
sa may wangis na aklatan,
doon ay pinagsaluhan
mga tulang maiinam.

Unti-unting namumukod
ehemplong dito nahubog
kay ligaw paanod-anod
balingkinitang taludtod.

Karangalang nakapiling
ang bangis ng isla talim
katipunerang malambing
at mga gurong kay galing.

Maaliwalas, kulimlim
bubong kang handang tanggapin
ang bayaning hayag, lihim
nang mangaylangan ng lilim.

Ngayong magdadal’wang taon
saludo sa kubo, layon
ng akdang binabalumbon
papuri sa Panginoon.