Kilala ng Dios

Ang may sala ba’y nagkamali
o nagkamali ang may sala?
Itama ninyo kung ako’y mali;
kapag minsan ay sumasala
ang mga tinuring na imbi,
kung ang binigay napasobra
sa iniabot nga na sukli,
sila rin ba ay magdurusa?
alam ng Dios, trigo sa hindi.