Puso’y Ginto

Walang halaga ang kayamanan mo
Kung ang iyong kapwa ay minamaltrato
Mayaman ka man ikaw rin ay alila
Langgam sa liit sa Dakilang Lumikha

Kaya tandaan, huwag magmalaki
Kapantay rin ang mga taong api
Sapagkat kung hindi ka kayang mataasan
Bakit maging ikaw ay may kamatayan?

Sapagkat ang katawan ay hindi tumatagal
Darating ang panahon sa mundo’y matatanggal
Kaya’t huwag mahiya kung ang ulam ay tuyo
Walang kamatayan kung ang puso’y ginto

Enero 8, 2014
8:35 n.g.
Rod Escobin