Dahan Dahan

At kung baka sakali lang naman
Hindi mo alam, o nalimutan
Kung paano kita tinitignan
At pa’no pinahahalagahan [Read more…]