Bunga

Sa tagpuan ng silangan at kanluran,
yakap ng mga sanga ang bungang bubot,
maghapon magdamag, inaalagaan,
walang pagod, walang halong pag iimbot.

Sakaling ito ay tuluyang mahinog,
maluwag nya itong ipauubaya
sa dumadagundong na kidlat at kulog,
pagmamasdang lumago mula sa lupa.

Kung mangalaglag ang mga lumang sanga,
naron ang Punong Puno, magpapayabong
magpapatatag sa mga bagong sanga
at sakaling mamunga, may magkakanlong.