Hinahanap ko

i.

sa mga mata
na hindi na nakatawa
ang pagtanggap
ng bigla kong pahayag
na meron pang
konting panahon
bago ang susunod kong
kausap

ayaw na nila
at hindi ko na mabawi
ang itinakda-nang
pasubali

at hindi ko na mapigil
ang nagmamadaling
hakbang pauwi.

ii.

sa paghihiwalay
ang unang kislap
ng kasabikan
sa dumating at dinatnan

hindi na bale
yung pasubali
na kokonti
ang natira
sa pagpapa-opera

basta o kahit
magkita-kita lang

kasangkapan lang naman
ang lugar
at pagsasaluhan
kung meron man

kultura na kasi
kahit hindi na nga
magdamagan

nadagdagan
ang katandaan
kaabalahan
kahalagahan

yung biro
ay paulit-ulit
tungkol sa bitbit
para hindi subukan
kung biro nga lang

kultura na kasi
kahit hindi na nga
magpaliwanagan

sa mga dinatnang
kitang-kita
ang pagtatangkang
magmukhang may pitagan
sa harap ng dumating
na kasabikan
malaking puwang
ang mapunang
may pinaghahahandaang
kasunod ang harapang
pinag-usapan

parang biglaang taning
hanggang dito na lang

kaya gulantang
ang paghihiwalay.

iii.

sa malulutong na halakhak
ang katiyakang
kasabay ako
at hindi hiwalay
sa galak.