Sumalang Sawikain

SUMALANG SAWIKAIN

1. Katulad ng propetang sumulat sa buhangin hinuhulaan ang gayuma ng babaeng lumagda ng kababalaghan

2. Sa sulong umaandap nagkristal ang uling sa tuminding kislap ng diyamante

3. Iminungkahi na ang tumpak na landas ay isang lubid na bahagyang nakaangat sa lupa upang tisurin ka imbes na gabayan at ugitan

4. Sa unang pagkanulo ang sakit dito’y hindi sumusuob sa luwalhating darating kaya di nalililiman ng ligayang taksil sa bawat sandali umula’t umaraw man

5. Maraming lugar na mapagsisilungan ngunit isa lamang ang pook ng katubusan bagamat maraming paraan ng pagtubos at pagkanlong

6. Pagkatapos ng unang pagtataksil nasulyapan natin sa entablado ang ngiti ng dalaga sa kanyang irog habang nagmunukalang inireserba ang isa para sa iyo Ay naku nuynuyin na lamang ang sisteng ito

7. Naglalaro pa lamang ang mga hayop sa bakuran ng mangangaso di na makatakas ang mga usa gaano man kabilis ang kanilang pagmamadaling lumigpit sa gubat

8. Isang dipa lamang ang layo ng batis sa uhaw ng katoto subalit nagdalawang-loob kaya sa kabila ng hinala kapwa mauutas silang dalawa

9. Bawat pag-aari’y nakaw ngunit sino ang mag-aangkin ng regalo sa sinta at ang sakripisyo sa mga naglalaway na bulto’t santong pinipithaya

10. Walang kawawaan sa taglay na kapalaran, magbabangon ang dayukdok na alipin samantalang umiilag/lumilihis sa tumbalik at balighong arangkada ng tadhana

11. Natuklasan sa buntot ang ulo ng sabwatan hanggang hamog sa talulot ang umaasong patak ng luha sa mulagat na nagsuplong

12. Mabuti pang magdusa kaysa pagmalupitan ang kapwa kaya niyakap ng pilosopo ang kabayong binugbog sa Torino

13. Malas ang mahuli ka sa bilang na ito bukas makalawa’y muntik-muntikanang karamay ka sa di maiiwasang sakuna

–E. SAN JUAN, Jr.

Latest posts by E. San Juan

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About E. San Juan

Kilalang kritiko, makata at progresibong intelektuwal sa buong daigdig, si E. San Juan, Jr. ay director ng Philippines Cultural Studies Center sa Connecticut, USA at co-director ng Philippine Forum sa New York City, USA.

Natamo niya ang A.B. sa University of the Philippines at ang A.M. at Ph.D. sa Harvard University. Dating puno ng Departamento ng Comparative American Cultures sa Washington State University, kamakailan siya’y naging Visiting Professor of English and Comparative Literature sa Wesleyan University, Tamkang University (Taiwan), University degli studi di Trento (Italya); at 2003 Fulbright professor of American Studies sa Antwerp at Leuven, Belgium. Nailathala ng University of the Philippines Press ang apat na aklat niya: Carlos Bulosan and the Imagination of the Class Struggle; Toward a People’s Literature; Writing and National Liberation; at Allegories of Resistance.

Ang pinakahuling libro niya ay Racism and Cultural Studies (Duke University Press), Working through the Contradictions: From Cultural Theory to Critical Practice (Bucknell University Press), Himagsik (De La Salle University Press); In the Wake of Terror: Class, Race, Nation and Ethnicity in the Postmodern World (Lexington Books); US Imperialism and Revolution in the Philippines (Palgrave); Critique and Social Transformation (Edwin Mellen Press); Balikbayang Sinta: An E. San Juan Reader (Ateneo de Manila University Press); & Critical Interventions: From James Joyce and Henrik Ibsen to C.S. Peirce and Maxine Hong Kingston (Lambert Academic Publishing, Germany).

Comments

  1. avatar Queenly Melien Mira says:

    sana naman…. magbigay naman po kayo ng mga kahulugan po nito para kung kunakailangan meron lang po.. pero salamat po…… salamat!

Speak Your Mind