Sijo – ‘Di Bagay

I’m inviting my fellow cinquain enthusiasts and the others who may be similarly inclined to join this serendipity of sorts (given that blueangel agrees). The cinquain train is happily rolling along, let’s venture onto another ride.

Originally Korean, Sijo is a basic verse of 44 to 46 syllables in 3 lines (of 14;14;16) or 6 lines (of 7; 7; 8) which has a beginning, a development and a twist in the end. Since I am not an expert on the form, we can be lax with the rules for as long as we maintain/don’t exceed the count and/or come up with consensual modifications along the way. I chose the 6-line format because it is less constraining. For more details, please look up http://www.geocities.com/vgendrano/sijo.html.

“Kung ‘di kita mabago

‘di ako bagay sa ‘yo.”

Hindi siya harot, katipo

sana ng sariling kulo

lamang ugali niya

pabantay-bantay ba.

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.

Comments

 1. avatar Abraham de la Torre says:

  kapwa’y di nilamangan
  sarili’y nalimutan

  dahil walang inisip
  kundi para sumagip

  mga pusong nalulunod
  daigdig na inaanod

 2. avatar blue angel says:

  daigdig na inanod
  kaluluwang napagod

  di nagmistulang tuod
  bumalikwas nang lugod

  sama-samang ngang sinahod
  tulung-tulong na gagaod

 3. avatar Abraham de la Torre says:

  tulung-tulong gagaod
  titihaya ang taob

  lilimasan ng tubig
  hanggang latak masaid

  papagpagin ang trahedya
  pag-angat nakangiti na

 4. avatar Franco Coralde Sangreo says:

  pag-angat nakangiti
  pangamba’y mapapawi

  mapapal’tan ang hikbi
  pati na ang pighati

  kung sa puso maghahari
  si Jesus at Kristong hari

 5. avatar Abraham de la Torre says:

  si Hesus Kristong hari
  kinatawan ay pari

  tao ring naturingan
  kahit makasalanan

  hindi ang kanilang puwing
  kundi mga muta natin

 6. mga muta raw natin
  sa tuyong luha galing

  mabigat na dalahin
  sa gabi’y inihimbing

  pagdaka’y hihilamusin
  sa umaga pagkagising

 7. avatar Franco Coralde Sangreo says:

  Umaga pagkagising
  yakap ka’t nilalambing

  umaasang malasing
  ang maghapo’y mahimbing

  at mahilo ang bituin
  dahil yan ang iyong bilin.

 8. avatar Abraham de la Torre says:

  Dahil yan ang yong bilin
  aking pagyayamanin

  iuuna sa lahat
  sukdang mawalang ganap

  ang dating kapararakan
  para sa iyong paanan.

 9. avatar Abraham de la Torre says:

  Maubos man ang pawis
  matuyo man ang langis

  ikaw pa rin ang init
  at ang laging pamahid

  uhaw matitighaw lamang
  sa lagkit ng iyong tanaw.

  Welcome, Kaibigang Edrian,

  Paalala lang sa sukat ng sijo, 7-7;-7-7; 8-8

  hanggang sa susunod na sambot.

 10. avatar Abraham de la Torre says:

  Karapat-dapat sundan
  ang ulirang nilalang

  lalo’t turing sa kapwa
  ay kapwa niya nilikha

  walang kunwaring pakita
  harap at likod ng mata.

  • di po ata para dito ang isang ito.. anyway thanks for teaching po!
   7-7;-7-7; 8-8 please teach me how to make it right. Thanks po!

   Harap at likod ng mata
   ewan lang kung makita

   Sa kabila ng ‘yong ganda
   sana lang nga’y madama

   natuyong luha sa pisngi
   yaan mo’t aking itatangi

 11. harap-likod ang mata
  pag gagawa ng sala

  lingon kanan-kaliwa
  pasimple-simple kunwa

  ‘di mo ba nahihinuha
  sa Itaas ikaw’y kita?

 12. avatar Abraham de la Torre says:

  Itaas ika’y kita
  at iyong kaluluwa

  walang pagtataguan
  ng mga kasalanan

  kahit walang nanonood
  tapat pa rin ang yong loob.

 13. avatar Marcelo Ste. Felipe says:

  tapat rin ang ‘yong loob
  kung pag-ibig ay taos

  hirap na magkunwari
  malabis ang pagtangi

  Poon sana ay gabayan
  tukso nawa’y maiwasan.

 14. avatar Abraham de la Torre says:

  tukso pag naiwasan
  luksa ang kasamaan

  magdiriwang sa langit
  mga anghel aawit

  hanggang sa ang pagtitimpi
  maiwasan kayang muli

 15. muling maiiwasan
  ang tukso na daratal

  mabisang ipanglaban
  dalangi’t pagmamahal

  lasapin mo ang ligaya
  ng dalisay na pagsinta.

 16. avatar blue angel says:

  dalisay na pagsinta
  taimtim na pagsamba

  dakilang pagmamahal
  wagas itong dumatal

  magkawalay, magkabila
  yakap ay iisang tala

 17. avatar Abraham de la Torre says:

  yakap ay isang tala
  kapwa anak-dalita

  nakalugmok sa luha
  tinakasan ng tuwa

  ano ang kulay ng langit
  na maaabot ng sungkit

 18. avatar blue angel says:

  na maabot ng sungkit
  pusong kaakit-akit

  pagpintig nang marikit
  mata ko’y napapikit

  sa gunita isiningit
  pag-ibig na walang pait

 19. avatar Abraham de la Torre says:

  pag-ibig walang pait
  ang sabi nung sinambit

  ngayo’y hindi manamnam
  ang pangakong leche flan

  kumbaga kahel lang pala
  hindi karamelong pula

 20. avatar Buena Carla Zaldivia says:

  di karamelong pula
  ay! atsweteng mapakla

  aki’y saysay ng isip
  iyo’y lakbay ng halik

  ang pagtangi mo ay pusta
  sa pagtaya ay lugi pa

 21. avatar Abraham de la Torre says:

  paglaya ay lugi pa
  sa itinayang pyansa

  puso ko’y iniwan mo
  nakapiit sa iyo

  paano ako iiral
  kung ang puso mo ay kural

 22. avatar Buena Carla Zaldivia says:

  ang pag-iral sa kural
  niyayakap ko, Mahal

  kahit tugon mo’y iling
  sa pagsinghot sa dilim

  sa pait mo at sa tamis
  sa hininga mong manipis

  • avatar Abraham de la Torre says:

   you seem like a soul serious with her craft. may i invite you to check out my favorite haunt, wildpoetryforum. you don’t even have to thank me should you like the site.

 23. avatar Abraham de la Torre says:

  hininga mong manipis
  sa halinghing ko’y hapis

  hahagkan ko’ng bibig mo
  higupin ang hinga ko

  huing hugot ko ng hangin
  sa ‘yo lang iihahabilin.

 24. Sa’yo ihahabilin
  ang buhay ko o hangin

  doon mo ako dalhin
  kung saan ka nanggaling

  kung saan walang panimdim
  at natulog na ang dilim


 25. natulog na ang dilim
  sa ik ik ng bayakan

  mga ngiti`y sumilay
  nang ako ay dumantay

  narinig ang mga hingal
  sa gabing may katamisan

 26. gabing may katamisan
  laging inaasahan

  mag iipon ng sabik
  sa mamantikang latik

  nang hindi na magpaalam
  ang daan ng mga langgam

 27. katamisan sandali
  nakabitin ang ngiti

  kalabisan pighati
  kaulayaw sa gabi

  hiling sa umagang bati
  pagibig mo ang ikanti

 28. daan ng mga langgam
  ituro ipaalam

  halik iyo ng bigyan
  magbalik sa hintayan

  at ikaw ay iduduyan
  sa lundo ng katuparan


 29. pag-ibig mo`y ikanti
  sa puso ko`y ikuti

  at ikaw ay lalagi
  walang lungkot at hikbi

  pasasayahin kang lagi
  isang Reyna nitong Hari


 30. lundo ay katuparan
  lambak nang kasiyahan

  ikaw nang masilayan
  sa aking balintataw

  mga ngiti ay sumilay
  pintig ay nag-uunahan

 31. pintig naguunahan
  nais iyong makamtan

  pawis hirap ay yaman
  inipon sa taguan

  ngiti’y iyong masilayan
  pagsapit sa katandaan

 32. ‘sang reyna nitong hari
  tama gawang pagpili

  sa araw man at gabi
  hindi ko ikukubli

  tunay ang aking pagibig
  sa pangako laging tigib


 33. pangako laging tigib
  ng pusong umiibig

  sa pagligaw ay kahit
  akyatin yaong langit

  upang oo ay makamit
  nagmimilagro ang bibig

  • avatar Abraham de la Torre says:

   nagmilagro ang bibig
   bumuo ng daigdig

   ipinangako’y buwan
   gusing ginto at taksan

   sintang giliw nang magising
   bahaghari pulos dusing


 34. ang bahagharing dusing
  kahangalan nang tingin

  katulad nang pagbahing
  may kislap sa pagtingin

  makinig at ako`y dinggin
  sumobra ka sa inumin

 35. sumobra ka sa inumin
  kay pangit sa paningin

  umalon sa paningin
  gusto kitang lambingin

  puso ko ayaw mabitin
  magandang ikaw limutin


 36. ikaw ay lilimutin
  paa ay babawalin

  maging ang mga labi`y
  wala nang bibigkasin

  mga hapding kung isipi`y
  naglalayo ng damdamin

 37. avatar Abraham de la Torre says:

  naglayo ng damdamin
  ng isa’t-isa sa ‘tin

  ang kasinungalingang
  tayo ay kapwa hunghang

  hindi wari matanggap na
  pag-ibig ay balintuna

 38. pag-ibig, balintuna
  ang duyan nitong tuwa

  nakatali sa leeg
  ng bulag na pag-ibig

  at panalanging nilubid
  sa pagnanasa nabulid.

 39. avatar Abraham de la Torre says:

  pagnanasang nabulid
  sa karimlang makitid

  masikip ang hininga
  nakaluwa ang mata

  walang makitang ilawan
  ang may-piring na isipan

 40. may-piring na isipan
  pilit tinutulayan

  ng pilantod na luha,
  subalit sumasagka

  ang dibdib na nagdaramdam
  at ang matang salawahan

 41. avatar blue angel says:

  ang matang salawahan
  pusong may alinlangan

  kailangang bantayan
  hindi dapat pagtakpan

  lalabas at lalabas din
  pinakatatagong lihim

 42. avatar Abraham de la Torre says:

  itinatagong lihim
  tiyak na may kapiling

  wala kasing sikreto
  na isa lang ang amo

  mas mahalaga kung grasya
  ang isasalong sorpresa

 43. isasalong sorpresa
  palad nga’y nakaamba

  matiyagang nagsumiksik
  manong tila napitpit

  kakarampot man ang supot
  lamang-tiyan pa rin ang dulot

 44. avatar Abraham de la Torre says:

  lamang-tiyan din ang dulot
  ng iniwan ng salot

  galing sa atubili
  ng mga dili-dili

  kunwa-kunwariang bigay
  pinagpilian pang tunay

 45. avatar blue angel says:

  pinagpiliang tunay
  ang siya ngang inilagay

  ‘PX’ ihiniwalay
  ‘lokal’ ang ibinigay

  di raw sinabing dumamay
  may kamerang karay-karay

 46. avatar Abraham de la Torre says:

  kamerang karay-karay
  mangunguha ng buhay

  na dati nang hikahos
  nilugmok pa nang lubos

  may ngiti pa ring pabaon
  kahit malungkot ang lambong

Speak Your Mind