Sevenling (Kasalanan)

Ang sevenling ay isang uri ng tulang may pitong linya. May halimbawa sa Sevenling/Rengahan, English version.

Mga panuntunan:

Ang unang tatlong taludtod/linya ay may tatlong elemento – tatlong pangungusap na magkaka-ugnay o magkakahiwalay, o tala ng tatlong detalye, pangalan o posibilidad. Gayundin ang susunod na tatlong linyang maaaring tuwirang kaugnay o kasalungat o walang kinalaman sa naunang tatlong taludtod. Ang pampito at huling linya ang magsisilbing buod o suma ng naunang mga taludtod. Dahil sa maikli ang tula, walang takdang sukat ang sevenling bagamat makabubuting bigyan ito ng ritmo, metro o rima. Upang mabigyan ang tula ng madaling pagkikilanlang anyo, dapat itong buuin sa dalawang saknong na may tatlong taludtod at isang natatangi at pampitong huling linya. Ang sevenling ay pamamagatang gayundin kasunod ng salita o mga salita sa loob ng panaklong. Maaaring gawing misteryoso, ‘di-pangkaraniwan o nakababalisa ang huling linya, pagpapahiwatig na isang parte lang ng istorya ang isinalaysay. May taglay na kalidad ang tula na nag-aanyaya sa mambabasang manghula.

Batay sa pakikipag-ugnayan ko kay Tata Raul, walang eksaktong salin ang sevenling sa Pilipino/Tagalog kaya iyon din ang gagamitin natin. Dagdag pa ni Tata, magiging mapanghamon ang aktibidad kung gagawing Pituhan (isang umiiral na anyo ng likas na tulang may pitong pantig) ang bawat taludtod o linya, bagamat hindi ito sapilitan.

Sakay na.

 

Ugali niyang ngumisi,

magpakalasing

at malunod sa kahit anong babae.

 

Ganoon ang kanyang pagkamanhid

sa kahihiyan at kawalanghiyaan

muntik na siyang mailibing.

 

Hanggang sa Roma at si Rasputin.

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.

Comments

 1. dito sa aking silid kung gabi
  sa upo o higa`y nagmumuni
  ang ngayon at bukas ng sarili

  sa ngayo`y malakas at matatag
  bukas-makalawa`y walang tibay
  asa ay salig sa mga anak

  Sa ipong kahoy ay may panggatong

  (`wag na igan, baka mangimbulo ang aking mga anak kung ikaw
  ay aking mayakap…hehehe Salamat igan.)
  Luanda, Angola
  05:52 H

 2. malapit nang isilang
  ang panganganak-tuwang
  wala pang pagsisidlan

  hanggang sa mangagkita
  mga banyagang mata
  paghaharapang mesa

  puso lang ang pantingin

  (igan, sabi ni kurdapya, ako raw ang ginawa mong coordinator, kako sa kanya, aba’y ikaw siyempre ang masusunod, pag-utusan mo lang kami.)

 3. `pag ikaw ay nagpunla ng binhi
  ay mga butil na piling-pili
  `pag sapaw ikaw ay mangingiti

  mga ginto sa dulo ng pas`yok
  tanawin mo at nakalulugod
  ang ani ng binhing itinundos

  sa ating yuko naro`n ang ginto

  -igan, kahit saan basta`t tayo`y masisiyahan: kainan, inuman, kantahan, huntahan, kaututan..hehehe dila, ur choice is my choice, sagot ko 20K salamat igang ham, magandang hapon.
  Luanda, Angola
  17:31 H

 4. sa ating yuko naro’on ang ginto —
  simpleng gawin, asal na ka-aya aya,
  ‘di na kailangang pag-aralan — pagpapakumbaba

  magkaroon ka lang ng pusong
  bukas, walang pag-iimbot, mapagparaya
  (at magagaanan ka sa pagsasagawa)

  ang nasa taas ay ibababa, ang nasa baba ay itataas

 5. ang nasa baba ay itataas
  ng papuri at pasasalamat
  maging pasigaw o anas

  hindi kailangang marinig
  ng mundo ang ulinig
  ng kalatas ng dibdib

  langit na salamin ay batis

 6. langit na salamin ay batis
  ng ligaya, nag-uumapaw na pag-asa
  at biyayang walang tigil sa pagdaloy —

  ang mga tumutuktok ay pagbubuksan,
  ang humihingi ay pagkakalooban,
  ang tumatawag ay pakikinggan.

  naaabot din ang langit

 7. naaabot din ang langit
  hindi lamang ng tanaw
  kundi pati ng dibdib

  nasa paghugot lang ng hininga
  at kalakip na pag-asa
  ang pagsikat ng umaga

  pagkalagim-lagim man ng panaginip

 8. sa isang taong nagsasalita ng tapat
  saksi ang Diyos sa mga pangungusap
  anong igsi nang saya sa kanyang palad

  ang punla ay isang buwang itatanim
  sa dal`wang pinitaka`y pagkakasyahin
  sa dal`wang lugar alin ang uunahin

  Sa kaliwa o kanan may PAGMAMAHAL

  -igang ham Oct. 10 Sabado ang maalab kong pangungumusta sa iyo at sa tropa sa ating masayang pagkikita.
  Luanda, Angola
  06:54 H

 9. saan mang direksyon lumagay
  iisa lang ang isasaalang-alang
  na tiyak ang patutunguhan

  laluna kung ang dalang baon
  ay isang dasal at mga palad na kuyom
  ang pag-asa bago mag-orasyon

  ay kamtin ang sukling taimtim

  (okey sa akin ang oct. 10, igang noel, laluna kung kasama sina tata, rose, danny, atbp.)

 10. iminulat sa aming kahirapan
  sa aming buhay ay `wag manlalamang
  isiping ang Diyos ay nakatunghay

  gayundin sa iyong mga pangako
  ganapin mo ito ng boong-puso
  luwag ng damdamin `pag nagawa mo

  Tuparin pangakong mula sa puso

  (wow ! salamat igang ham. sobra tuwa kung sila ay makasama.)
  P`wede kayang paki-kontak sila para sa masayang harapan ng
  isa`t-isa. okay sa akin igan kahit saang lugar.
  Magandang umaga igan at muli maraming salamat.
  Noel
  Luanda, Angola
  05:00 H

 11. (in-email ko na sina engel, erwin, blue angel at tata. hahanapin ko sa address book sina rose, danny at kurdapya, atbp.)

 12. saksi ang Panginoon igan, sobra ang ngiti ko parang lumagpas sa tawa ang kasiyahan nang makausap ka sa phone. Maraming salamat igan sa pagkontak sa ating mga kamakata…wow makata na nga ba ako? hehehe –> sa tulong ninyo ay natuto.
  Oct. 10 igan iinom ako ng salabat hehehe
  Muli maraming salamat igang ham.
  Luanda, Angola
  05:23 H

  • matagal-tagal na rin mula nang huli kang nagparamdam, igan. sana, ang hindi mo pagbisita rito ay hindi dahil sa karamdaman. o kalungkutan. dahil dito tayo pare-pareho nakatagpo ng lunas sa anumang nararamdaman. at hanggang ngayon ay may bisa pa rin ang mga taludturan. tell me not to worry is all i’m saying.(“,)

 13. Igang Noel, Ham

  tuparin pangakong mula sa puso
  na sa iyong pagdating sagot mo ang inumin,
  at pagkaing pagsasaluhan natin

  lalo na ang mga kuro-kuro,
  pananaw, mga kwentong buhay-paglalakbay
  upang sa amin din ay maging inspirasyon.

  … sama ako diyan!

 14. sa pangako sagot ay pag-asa
  na sa unang pagkikita
  ay dumaloy ang serbesa

  at mga bula ng berso
  kasaliw ang tono
  ng espiritu ng baso

  na may sinang ang ulo.

 15. matamis ang lasa ng bumubulang serbesa.
  pumapawi, maging sa pait ng pagdurusang
  inakala mo noo’y retasong dugtong-dugtong

  sa buhay mong tila ruwedang bumulusok at umahon.
  nanalig kang may darating, at di pa ma’y iyo nang inangkin
  dahil alam mo rin: pagpapala’y aanihin ‘pag mabuti ang itanim.

  yakap at pisil, tula, awit, aliw. natutuwa kami sa iyong pagdating.

  (para sa iyo ito, kaibigang Noel. Wala man ako’y tanggapin mo ang aking pakikisalamuha sa pamamagitan nitong mga alay kong kataga.)

 16. nagkita-kita at nagpaalaman
  nang hindi nagkita
  dahil sa isang kalungkutan

  naghiwa-hiwalay at nagkanya-kanyang
  balik sa kahong una
  tuloy ang lusong ng gulong

  hanggang sa muling pag-ahon

 17. avatar blue angel says:

  mapaghamon ang nakaraang taon
  mabuti at sa awa ng Diyos
  kahit paamut-amot nakakaahon

  kami naman, kaibigan, ay di nakakalimot
  kahit marahil ay kung saan-saan napapasuot
  o di kaya’y napapasuksok

  walang pagsidlan ang kaligayahang kayo ay nasilayan

 18. hindi naman dahil hindi nakikita
  at ang puso ay walang mata
  mabubura ang alaala

  may himig ang hangin may bulong na baon
  mahaba maikli man ang panahon
  may hangganan ang bawat prusisyon

  mabuhay ang nabuhay na muling nawalay

 19. avatar Ham de la Torre says:

  ang nabuhay ay muling nawalay
  dinagit ng palang magkasaysay
  upang pagbalik ay mag-alay

  ng mga alaalang sakbibi ng lungkot
  at tuwina’y apuhap ng ubod ng kirot
  nilisang tipanang lugod na naudlot

  iting-bagang na kayod ng pag-asang di-malunod

 20. avatar Ham de la Torre says:

  pag-asang di-malunod
  ayaw magpatianod
  sa baha hindi tuod

  gaano man kalakas
  ang alon ay humampas
  susuong babalikwas

  may dasal na katumbas

  Mga Kamakata,

  Ngayon ko lang napasyalan ang ulilang rengahan. Kako’y magpePebrero na pala, aba’y muling mag-umpisa. Tamang-tama ang arangkada sa buwang ang isang araw ay pula ang letra. Tara uli, tena!

 21. Ulila man sa pansin
  kampo ng magagaling,
  pawang nagsisilimlim.

  inuukit sa init
  ang rimang maririkit
  kahit sa loob ng dyip;

  mapipisa ang tula.

 22. avatar Ham de la Torre says:

  Mapipisa ang tula
  at muli bubulaga
  inakay na may baga

  ng alab ng panitik
  lalago mahihitik
  ang palihan ng titik;

  hanggang muling maglimlim.

 23. avatar Ham de la Torre says:

  magdadala ng punla
  upang maging himala
  hasik na pagpapala

  usbong sa ula’t apoy
  sa aruga ay lunoy
  hindi mangunguluntoy

  luntian ang daliri

 24. avatar Abraham de la Torre says:

  kamay mistulang uling
  mata ng talusaling
  namulala sa dilim

  inapuhap ang yakap
  kaulayaw na ulap
  kanina lang ay lasap

  sa kamay niya ay bula

 25. sa kamay niya ay bula
  paano mawawala
  kung ito ang anyaya

  at syang magpapawala
  sa batang naulila
  ng inang naalila

  ng awa sa sarili

 26. avatar Abraham de la Torre says:

  ang awa sa sarili
  hindi dapat isisi
  sa mga kulasisi

  na nagsilipad lahat
  iniwang buto’t balat
  ang noo;y mapaghangad

  ngayo’y hubad at hubo

 27. ngayo’y hubad at hubô
  gusto ring makaupô
  sa binukbok na buhô,

  habang ibinububò
  ang putik na mabahò
  sa kalabang pamatò,

  tyak na kabalahibo

 28. avatar Abraham de la Torre says:

  tyak na kabalahibo
  mga taga-kongreso
  at pati ang senado

  sa di na pagsawaang
  teleserye ng bayan
  isa lang ang mayaman

  iba’y uto’t-utusan.

Speak Your Mind