Sakay na sa Biyaheng Tanka

Ang tanka ay isang kategorya ng literatura na gumagamit ng dalawang uri ng panulat – berso at prosa. Nagsimula ito sa mga manunulang Hapones at nauna sa isa pang porma ng panitikang Hapones, ang haibun (kumbinasyon ng tanka at haiku).

Ang sukat ng tanka ay 5-7-5-7-7 samantalang ang haiku ay 5-7-5 (o 7-5-7) sa moderno nitong ebolusyon, na makikita na ang mga halimbawa sa emanila (tingnan ang mga akda nina Rey de Vera, Franco Coralde Sangreo, atbp.).

Gawin nating masigla ang ating taludturan sa pamamagitan ng tanka na ang komposisyon ay nasa anyo ng kwentula. Katulad ng mga naunang renga (cinquain, sijo, sevenling, haiku), damputin natin (at paikliin sa lima) ang huling (pitong) linya ng naunang piyesa at ipagpatuloy roon ang biyahe ng tanka.

Tena!

Pantalan iyon
ng maimahinasyon
bago maglayag
ang diwang ang paghabi
ay malikot palagi

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.

Comments

  1. avatar Abraham de la Torre says:

    Anzelma, madali lang maghanap. Use google or wikipedia. Kung Tagalog ang hinahanap mo, search using tankatagalog.

Speak Your Mind