Repleksyon

ipahayag man ang lahat

ano pa ba ang maaaring mabago?

bukod sa isa itong napakahabang paliwanag

naibunyag na rin naman, maging ng mga Kasulatan:

– hindi mabuti ang magkamit ng mga bagay

– may pagpapala sa kawalang-katiyakan

ano pa kung gayon

ang saysay ng mga salaysay?

ng pag-uugnay at pag-iingay?

bakit di natin salatin sa noo

ang isang naiiba?

subuking pagbuhulin

ang humihingang katahimikan

bakasakali

sa ating pangangapa sa dilim

kung makauusad tayo, matanto nating

kaylapit lang ng inakala nating malayo

mabatid! ipabatid!

yaon lamang sinusumbatan ang pusikit

at naniwalang binulag sila nito,

ang uupo sa sulok at mananatiling pikit

hindi nila makikita

ang puting aninong nagsa-laman–

lalagpas sa kanila nang di man lang

nahahawakan kahit dulo ng kanyang kasuotan

hindi nila mapapansin

na may salamin sa kanilang harapan–

dapat titigan

dapat lagpasan

Latest posts by OliverCarlos

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About OliverCarlos

Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.

Comments

  1. avatar Jenelyn Claveria says:

    thank u

Speak Your Mind