Pagmamahalang Saglit

Pagmamahalang saglit

Sa isipa’y di mawaglit

Alaalang pinaghalong tamis at pait

 

Pilit mang nililimot kapalarang malupit

Puso’y kinakalabit kinukulit

Ng minsa’y sa buhay nagpatikim ng langit

 

Kay sarap isipin nang paulit ulit

Kung kabuuan nito’y walang hagupit.

Kapag nagugunita bahaging masakit

 

Ulo’y sobrang pawis at init

Dugo’y umaalsa sa galit

Mukha’y di na maipinta sa ngitngit.

 

Kung sasagi sa isip yugtong masasaya

Puso’y lumulukso lumulundag tumatawa

Ang ngiti sa labi ang dating kakaiba

Mata’y nagniningning katawa’y  anong sigla

 

Pagmamahalang saglit langit na may pait

Ayaw nang maulit di man kayang iwaglit

Alaala’y sa isip laging nakasukbit

Sa kaibuturan ng puso  di-mabura nakaukit.

 

Latest posts by Catherine Agunat

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Catherine Agunat

Born on a sunny day beneath a tangerine sky.

Speak Your Mind