Pag-ibig Ang Dahilan

Ang unang sinag na nagmula sa langit

ay humalik sa mantilla ng mga pangarap

 

Lambot ng mga pinong dagim ay unti-unting naglaho

sa pagbukas ng mga pahina sa  mala-rosas na katha

 

Ang pagningning ng pangalan ay sumabay

sa katuparan ng mga hangaring dalisay

 

Kaya sa mukha’y nababanaag ang tamis ng mga ngiting

nagpasibol ng wagas na pagmamahal

 

Gaya ng isang madamdaming awitin

na nagsaboy ng laksang kutitap sa ariwanas.

 

Tiyak pag-ibig ang dahilan

kung kaya nag-uumapaw sa  galak nitong kaluluwa

 

Pag-ibig din ang dahilan kung kaya’t nagawang iukit

sa hangin ang halimuyak ng mga pangarap

 

Na kahit na buhay sa mundo’y  walang katiyakan

subalit nagagawa paring makulay ,  makabuluhan.

 

Latest posts by Catherine Agunat

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Catherine Agunat

Born on a sunny day beneath a tangerine sky.

Speak Your Mind