Paanyaya

Halika sa aking hardin

Aliwalas ng buhay ating lasapin

 

Pintuan mong sarado ay bubuksan ko

Aking ipapasilay liwanag nitong mundo

 

Pagkabihag mo sa iyong kahapon kita’y pakakawalan

Papawiin ko mga pangamba mo’t alinlangan

 

Dagta ng kaligayahan aking ihahandog

Sa taglay kong halimuyak tiyak ika’y mabubusog

 

Tugatog ng tagumpay tutulungan kitang akyatin

Sakaling sa kapit ay makabitaw handa akong ika’y saluhin

 

Sa iyong paglalakbay ako’y iyong magiging tungkod

Aalalayan kita maging hanggang sa iyong puntod

 

Pagdalaw ng mga bagyo’t unos hindi man maiiwasan

Subalit mga balikat ko’y sapat mo nang masandalan

 

Matitisod o madadapa ka man hinding hindi tatalikuran

Bisig at kamay ko’y asahan mo na iyong makakapitan

 

Kaya, halika na

 

 

 

 

Latest posts by Catherine Agunat

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Catherine Agunat

Born on a sunny day beneath a tangerine sky.

Speak Your Mind