Nala’om (may salin sa Filipino at Ingles)

Nala’om

Diklom
an magdamlag
nagtilad ki tubod;
ra, nala’om sa lanob kan
LAAD.

(Bikol)
******************************************

Nasukol

Dilim
ang magdamag
na humahaginit,
hanggang diwa’y masukol ng
ILAW.

(Filipino)
*****************************************

Trapped

twilight
were murmuring
persistently howling;
till faith found, trapped against the wall
of LIGHT.

(English)

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind