Nag-aalimpuyong galit

NAG-AALIMPUYONG GALIT

pag ang dangal ng tao’y iyong niyurakan
kahit pangulo ka pa ikaw’y lalabanan

bulok na sistema ang madalas mangyurak
sa mga maralitang lalong hinahamak

alindog ng babae’y dapat lang hangaan
at di ito dapat agawing sapilitan

ang di gumalang sa karapatang pantao
ay di nararapat malagay sa gobyerno

ang sinumang taong naghahari-harian
ay mapanyurak dahil sa kapangyarihan

yaong taong walang pakialam sa kapwa
ay di karapat-dapat na sila’y mangdusta

dahil sinuman ang mangyuyurak ng dangal
alimpuyo ng galit ang sa kanya’y sasakmal

Latest posts by Gregorio V. Bituin Jr.

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.

Comments

  1. avatar Ninagrace Bernardez says:

    h

Speak Your Mind