Munting Pagdamay ng Pipit

sa aking paglipad sa malayang himpapawirin

panatag ang loob na lubos aking mararating

ang lunting bundok at ang paraisong kakahuyan

karatig ng nayon,ilog at ibabang kaparangan

sa tuwing ikakampay ko ang aking pakpak

sa bagwis mang munti’y aking nalalasap

kalayaang loob sa aking bawat paglipad

tila mararating din ang tayog ng alapaap

sa ibaba koy tanaw ang gintong bukirin

na ngayoy kumakaway sa ihip ng hangin

minsay nakayukod na sa lakas ng pagihip

at sa bigat na dulot ng kumpol aning bitbit

ahh! at sa dako doon ay ang sigla ng sikat haring araw

sa bukirin ay nakamatyag sa buong maghapon

upang sa pagdating ng tagulan sa bukiri’y siyang bantay

bahagharing magbabanta sa magsasakang pagod

at ang huni koy sa inyo’y makikiramay

bawat awit koy katumbas ang inyong paghahangad

na ‘di huminto yaring pagihip ng hanging amihan

kasabay ng sipol ninyo,hiling itaboy ang pag ulan

Latest posts by pipit

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About pipit

The poet was born in the province of Quezon, he pursued a profession in engineering which his mother wanted. He is currently working abroad.

Comments

  1. munti mang masasabi ang pagdamay mo pipit
    ako’y nagpapasalamat sa dulot mong bait
    makita ka lang sa ibabaw ng langit
    ako’y mabubuhay na sa panibago mong awit.

    salamat sa tula

Speak Your Mind