Masaganang Bagong Taon!

Magsimula ng pangitain sa paalaM,
Alalahaning Dios ay may dalang pag-asA,
Sasaatin tuwina maging sa pagtangiS.
Ano nga ba ang dapat nating ipangambA
Gayong ramdam Niya pati ang ating dainG
Anupa’t bilang ang bawat patak ng luhA?
Nasa mundo mang nililiglig ng paghamoN;
Aahon pa rin tayo, sakaling madapA
Nagbibigay S’yang lagi ng pagkakataoN,
Ganap na buhay nais N’yang ating maratinG.

Bukas; ang ngayon ay sa kahapon sasaniB,
Anino ng mga pagsubok na binatÁ,
Gulong ng mga lubak na daang dinaiG.
O, sadya ngang ganito ang pagkakatutO,
Nilililok din ang tagumpay sa dalangiN,
Gaya nitong gintong nilalantay ang kinanG.

Tama na ang walang kapararakang alaT,
Alamin kung saan tutungo’t papasadA.
Oras na ng pagsisikhay at pagpa planO,
Nang magbago hindi lamang ang mga taoN.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Comments

  1. avatar Abraham de la Torre says:

    Oragononon nanggad!

Speak Your Mind