Malasakit

Sa harap ng kalikasang
walang sinisino;
hindi na tanong
kung sino ang meron
o kung sino ang wala,
kundi kung sino ang may puso.

Sa harap ng pagtulong;
hindi na tanong
kung hayag o kubli,
hindi na rin tanong
kung kanino ang malaki
o kung kanino ang kaunti,
kundi ang pagdamay ba’y
sa Dios ang papuri?

Namalas
sa kabila ng ilang
nang insulto sa kapaitan;
maliban sa ilang masarap idahak,
nangibabaw ang tamis ng pagdamay sa mga hindi pinalad,
ang malasakit ng kahit nangangailangan
sa mas higit na nangangailangan.

Naalala ko ang sinasabi ng Bibliya:
tatlong bagay ang sa dilim
hindi matatangay;
ang pananalig,
pag asa
at pag ibig.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind