Malapit na…

Naramdaman ko
ang pagtaas ng antas
ng kalam;
ng sikmura
ng karunungan,
ng lahat ng
pangangailangang
mangmang sa poot
hanggang mangayayat
hindi dahil pumayat
kundi dahil sa bilbil
na humulas hanggang alabok.

Inisip ko na lang,
sana malapit na…

Naulinigan ko
sa saod
ng mga karaniwa’y mayaman
ang mga batang hamog;
nag aagawan,
nag aaway sa hatian
hindi ng pagkain,
kundi ng pantapal
sa bubong.

Inisip ko na lang,
siguro nga malapit na…

Nabalitaan ko:
ang mga tulong
para sa mga nawalan ng bubong;
handa na at nakabalot
pero naantala at nagkabuhol-buhol,
ang iba ay hindi na nakaabot
dahil muling binalot
sa laway ng mga asong ulol.

Inisip ko na lang,
malapit na namang matanaw
ni Lazarus ang mga timawa.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind