Liryong Pinid

Anong pangarap ang naglalaro

Sa kaibuturan ng mga dikit mong tululot

Habang ika’y nakagapos sa kanlungan ng luntiang puso

Pinahimbing ka ba ng mahiwagang dilim

 

Na yumapos sa anino ng mga gabing marikit

Mga bituin ba’y may pagkakataon

Na maglaglag sa malambot mong dibdib

Upang tukuyin ang lihim ng ‘yong paghimlay sa pusod ng panaginip

 

Kagandahan mong tunay ay malalasap lamang ba

Sa mausisang  kilatis ng paningin

Pagkat maningning mong lunggati

Sa mundong payapa ay nananatili pang nakatali

 

Anong kapalaran ang nakaabang sa’yo

Sa parating na bukang liwayway

May pag-ibig bang babati sa sandaling ika’y  sisilay

Sino ang nakatakdang sisipsip sa tamis mong taglay

 

Latest posts by Catherine Agunat

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Catherine Agunat

Born on a sunny day beneath a tangerine sky.

Speak Your Mind