Kung Sakali Hati Tayo

Noong ako ay bata pa ay maraming katanungan

Ang tuwina’y naiisip sa sarili kapag kuwan.

Sa darating na panahon kaya ko ba ang mabuhay?

Kahit wala sa tabi ko ang kapatid at magulang?

Naroroon yaong takot baka ako’y magkamali

Sa pagkilos at paggalaw kahit na nga sa pagngiti.

Sa pagbigkas ng salita nag-iingat namimili,

Naging bunga kaya ako ay lumaking isang kimi.

Gayon pa man ang pangamba ay pilit kong iniwasan

Sa maganda itinuon ang buo kong kaisipan.

Palagiang sinasambit, “bahala na ang Maykapal,

Bigyan sana Niya ako ng tunay na kaibigan.”

Parang tugon sa dalangin dumating ka sa buhay ko

Sa pangambang nasa dibdib ay ligaya ang dulot mo.

Aliwalas ang paligid may ngiti na ang labi ko,

Dahil sa’yo kaibigan kayganda ng aking mundo!

Naisip ko tuloy ngayon oh kay sarap nang mabuhay

Sa daigdig kung kasama matalik mong kaibigan.

Sa hirap man o ginhawa sa tuwa at kalungkutan,

Naroroon sa tabi mo upang ikaw ay damayan.

Kaibigan ikaw pala ang lunas na hinahanap

Panlaban ko sa pangamba at dusa na dinaranas.

Lumipas man ang panahon sa pag-abot ng pangarap,

Asahan mong bahagi ka kung tagumpay ay malasap!

Latest posts by Marcelo Suerte Felipe

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Marcelo Suerte Felipe

A married Bulakenyo with three kids, Gerry Mark. Maradelgem and Mark Leo. Studied at The University of the East-Recto. I am God-fearing, a homebody but easy-to-deal with person. At an early age I am very much interested in reading ang writing Tagalog poems. I was able to express my feelings and views artistically. I was so grateful being with Emanila Poetry because by reading some works done by each talented contributors, my way of composing improved a lot...(^^,) But youth of today pay less attention to literature. They consider "Tula" & "Maikling Kwento" as "baduy" or "bakya". They did not know that writing & composing help us to develop and spread some of our cultures and traditions. Writers are naturally born but it can also be learned and developed. One just need focus, patience and strong desire to achieve this ability. So, we should continue writing!!!

Speak Your Mind