Kaya Kaibigan

Hindi mo matatapik
ang iyong likod
bilang gantimpala
sa nagawang may lugod.

O mayayakap ang sarili
bilang pampalubag
sa panahon ng pait
at bugso ng bagabag.

Lalong hindi makaiiyak
sa iyong balikat
kapag luha’y namuo
at malayang pumatak.

Hindi siya kapamilya
o dikit na kamag-anak
nariyan lang lagi kahit na
hindi ka pa tumatawag.

Latest posts by Abraham de la Torre

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Abraham de la Torre

I'm married to a lovely, loving woman who blessed me with two wonderful sons. Poetry is my passion, even if it's on a mood level. Like, I'm a geyser one moment and drained the next. Each outpouring, however, is a personal testament to truth, a poem being empty were it phony. I got the genes from my Dad, who passed away, in 2003, at 77. He was my most avid audience. There are other inspiring sources but Dad was the darnedest. Instead of miss him, I fill the void with verses.

Comments

 1. avatar Anthony Into says:

  magaling ang pagkakalikha nito! saludo ako!

 2. avatar Ham de la Torre says:

  Salamat sa saludo, Anthony.

 3. avatar Marcelo Ste. Felipe says:

  napakagandang paglalarawan ng isang tunay na kaibigan…
  hindi sa mga huwad na “matalik” lang dahil may pakinabang…

 4. avatar Ham de la Torre says:

  May aliw na kasaliw ang iyong pagtumbok sa aking handog sa mga pagkakaibigang pinagsasaluhan, pagsasaluhan at harinawa’y walang iwanan. Maraming salamat, Ka Elo.

 5. Malang urag noy ham…pwerte! Kapag nag-iisa kana at mawala pati kaibigan, nariyan ang tahimik na sigaw ng Diyos na nagsasabing “hindi kita iiwan ni pababayaan man!”

 6. avatar Ham de la Torre says:

  Mabalos, Noy Frank. In moments of quiet, a true friend is a blessing indeed. Sometimes, one feels, like God Himself.

 7. avatar Daril Elumba Inocencio says:

  UFYD≥ε

Speak Your Mind