Kapayapaan sa Mundo

I

Kapayapaan sa buong mundo
Ang hinihiling namin sa inyo

Iba-iba man ang kulay natin
Kapayapaang hiling ay dinggin

Payapang mundo’y ating regalo
Ito’y para sa lahat ng tao:

Tigilan na ang mga digmaan
Pati na ang mga pamamaslang

Tigilan na ang mga salpukan
At problema’y ating pag-usapan

Ayusin natin ang mga gulo
Lutasin natin ang puno’t dulo

Ngunit dapat mahinahon tayo
Upang kapayapaa’y matamo

II

Maraming gutom dahil maraming ganid
Di nagbibigayan ang magkakapatid

Ang maraming problema’t mga hilahil
Ay nais lutasin sa dulo ng baril

Ang iba’y nag-aari ng laksa-laksa
Ngunit barat sa sahod ng manggagawa

Ang iba nama’y maraming lupang angkin
Ekta-ektarya kasama pati bangin

Dahil sa angking pribadong pag-aari
Marami ang nawalan sa tao’t lahi

Gayong maliit lang itong kailangan
Upang mapakain ang buong lipunan

III.

Lumaganap na itong kahirapan
At kagutuman sa maraming bayan

Nagpapatayan kahit sila-sila
Upang maibsan lang yaong problema

Habang ang ilan ay nagpapakabundat
Kahit maraming tao’y nagsasalat

Nagpapayabangan naman ang iba
Ng armas-nukleyar, mga panggera

Pera’y kung saan-saan ginagastos
Imbes sa pagkain, gamot, pantustos

Ang ginhawa ba’y para lang sa ilan
Di ba’t ito’y dapat pangkalahatan

Matatamo lang ang kapayapaan
Kung mayroong hustisyang panlipunan

IV

Kayganda ng daigdig na payapa
Walang kaguluhan sa bawat bansa

Walang gutom ang tao, kahit bata,
Pagkat pag-ibig nasa puso’t diwa

Kaya simulan nating iadhika
Ang pagsusulong ng mundong payapa

Upang maraming problema’y maibsan
At magkaroon ng kapayapaan

Ipalaganap natin ang pag-ibig
Sa bawat puso’y ito ang idilig

At sa hustisya tayo ay sumandig
Upang maging payapa ang daigdig

Latest posts by Gregorio V. Bituin Jr.

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/emanpoet/public_html/writersgroup/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273