Kaarawan ni Tatay

Muli, binilang ko ang labinsiyam na nagdaang kaarawan ko. Hindi ko narinig ang kanyang boses na nagsabing ‘Happy Birthday, anak’. Kahapon nagkausap kami sa telepono. Si Mama ang naging tulay upang muling magkurus ang landas naming mag-ama na sinusubukan kong iligaw. Pinagbigyan ko si Mama na kausapin at batiin ang Tatay nung sabihin niyang kaarawan nito.

Narinig ko ang ‘Salamat, anak’ sa kabilang linya. Boses iyon ni Tatay. Tuluy-tuloy na siyang nagkuwento at nagtanong tungkol sa aking kalagayan dito sa Saudi. Tahimik akong nakinig. Halos lahat ‘oo’ at ‘okay’ ang aking kasagutan. Ini-imagine ko ang kanyang mukha. Seven years old lang ako nung inabandona niya kami. Ngunit kabisadong-kabisado ko ang kanyang mukha na lalong mas malinaw sa aking balintataw sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata.

Hindi ko na rin matandaan kung kailan kami huling nagkita, nung huling pagkakataong hinanap ko siya bago ako tuluyang lumayo, nagpunta ng Maynila at hanggang makipagsapalaran ako sa Gitnang Silangan.

Narito pa rin ang galit. Yung galit na noon pa man ay itinanim ko na. At isinumpa.

Ang ama ay sa anak. At ang anak ay sa ama. Hindi ko iyon mababaklas.

Noong nagdasal ako at humiling sa Diyos para sa aking kaarawan, hindi ako sigurado kung narinig Niya.

Nakakarinig ba ang Diyos? Ito ang naitanong ko.

Ang sagot ni Mama, ‘Alam Niya…’

Matanda na ang Tatay at hindi na malinaw ang kanyang pandinig. Hindi niya narinig ang aking pagbati ng ‘Happy Birthday, Tatay.’

Ang sagot ni Mama, ‘Alam niya…’

Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado.

Ilang dasal at hiling pa kaya ang aking ibubulong?

Notes:

· My father’s birthday, June 17

· Father’s day, falls every 3rd Sunday of June

· Obama wants men to be better fathers than his own- The son gave back more than he received: a lifetime of ruminations about the man who abandoned the family, a memoir named “Dreams from My Father,” and endless reflections on his own successes and shortcomings as a parent of Sasha, 8, and Malia, 10. As a candidate and now president, he’s been telling men what sort of father they should be. It’s become his Father’s Day ritual and he’s not shy about it.

Latest posts by Jack Alvarez

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Jack Alvarez

A proud OFW based in Jubail, Saudi Arabia. Poet. Aspiring novelist.
Fellow in the 9th UST Creative Writing Workshop.
His poem 'Haraam' has been featured in Paper Monster Press Anthology Issue 2.

Home Page - http://jackofspades01.multiply.com/
Favorite Writers - Paulo Coelho, Stephen King and Lualhati Bautista
Favorite Literary Works - The Alchemist by Paulo Coelho; Novels of Lualhati Bautista
Interests - Literature, films and music
Yahoo Messenger ID - jack_alvarez2003

Speak Your Mind