Dalawang Soneto Sa Mga Pastol Ng Tula

Soneto I
Bato-bato po sa langit
Ang tamaa’y h’wag magalit.
Kung kaya ikaw’y makinig
At tunghayan itong awit.
Isang araw ay nagpunta
Ka sa isang klinika
At nagbukas ng pahina,
Walang nakita ang mata
Kundi ang akda ng diyos.
Ang dudulas ng taludtod,
Yaong tugma’y maindayog;
At ang sukat ay di kapos.
Tiningala mo ba’ng diyos
O nais ring maging hambog?

Soneto II
Kumpulang nagtipon ang pastol ng diyos,
Ang kunwaring layo’y sumambang malugod-
Walang paki-alam kung anumang handog
Ang maidudulot ng kasamang lipos

Na nangagdalisay ng tanaga’t dalit.
Nahan ka? O, pastol kapag nasa bukid
Itong punong pastol nagtiis nang sakit
Rumurok ang nais at pumasalangit?

Ilang pagsosogang lagi kayong wala?
O nag-aantabay diyos ang magwikang:
Ako ang sundin n’yo! Ako ang bathala!
(Lugmok katamlayan ang pastol-makata.)

Manamba nang labis sa diyus-diyusan,
Ang pinagpastula’y natitigang parang.

Latest posts by Raul Funilas

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Raul Funilas

Si Raul Funilas ang may akda ng aklat "HALUGAYGAY SA DALAMPASIGAN." Pinasinayaan noong buwan ng Abril, 2008 ang kaniyang "Eskultula ni Tata" Art Gallery, kung saan itinatampok ang kaniyang mga piling eskultura na nilalakipan ng tula. Siya ay isinilang sa Isla Talim, Binangonan Rizal. Unang nakilala bilang eskultor bago naging makata. Tinagurian siyang 'Makata ng Tubig". Nagtamo ng parangal sa Gawad Ka Amado para sa Tula at kuwento; Talalang Ginto, Gawad Collates para sa Tula at Natatanging Mamamayan ng Binangonan para sa Literatura at Eskultura. Nagwagi ng unang karangalan sa "Kabuwanan sa Expo Cubao, 2008" performance poetry competition, Pumangalawa sa "UP Likhaan" 2008 (tula). Kasapi sa Bigkis Sining Binangonan; Neo Angono Artists Collective; KAMAKATAHAN poets, Pinoy Poets, Timog Poetry Collective, Bandolero Band at higit sa lahat, Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA)

Kasalukuyan niyang nilililok ang 9ft. na rebulto ni Pres. Ramon Magsaysay sa ginagawang Makabagong Hardin ng UERMMemorial Medical Center, Inc., sa Aurora Blvd. QC na ikinomisyon sa kaniya ng mga Board of Directors ng UERMMMCI.

Speak Your Mind