Yelo

Magandang imbensiyon ang pagkakatuklas ng yelo
Nakatutulong ito’ng maalis ang sakit ng ulo
Dagling natitighaw ang matinding uhaw mo
Kailanga’ng-kailangan, sa panahong ito,. . . .
Pagkat balita’y may darating na el niño
Kailangan ay freezer o ref, at naiinom na tubig
_ _ maaaring sa yelong-plastik, so ikaw’y ba’y may gripo?
Paano nga kaya nong unang panahon?
E di ang alak ay iniinom nang basta ganon
Siguro kung ako’y sa panahong iyon
Di ko maiinom ang alak na gayon

Yelo! Pabile!

5/13/14
9:50AM

Langitngit

Langit
ang kapantay
ng bawat langitngit
ng mga huling singhap ng
ngitngit

Araw-Araw na Delubyo

Dumapo ka sa halos dapang bansa
sa mga dupang parating alila
pinahalik mong paluhod sa lupa,
iniwang pugad ng mga ulila.

Pangamba ko’y hindi sa alingasaw
ng nagkalat na laksa-laksang bangkay
kundi sa mga pinunong naglisaw
na nangabubulok bagamat buhay.

Hirap malunok ang pantawid-gutom
habang inuulam ang mga luha,
hihigitan kaya itong kurapsyon
na nagpabaligtad saking sikmura?

Mas dumoble ang aking pag alala
hindi sa mga susunod na unos
kundi sa sanrekwang mga ayuda
harinawang makatulong ng lubos.

Huwag tayong kumurap ni malibang
na ang delubyo’y itong si Yolanda
kundi ang araw-araw na nakawan
sa gobyernong may bulok na sistema

Puyo

Puyo

sa ibabaw

tila balintataw;

sa ilalim, mabagsik na

bagyo.

Kisap Mata

Tanaw

ng kalul’wa

sa daang tinanso

kislap ng ginto sa kisap

mata.

Saklaw ng Wakas

Anong
magagawa
ng kahit pa pantas
kung ang lupa ay saklaw ng
wakas?

Tinipid

Kalam ng kalaliman

katas ng kadiliman

kurot sa pamayanan

liglig sa pananalig

niyanig ang ulinig,

pagkalukot ng banig

tumambad ang tinipid.

Isang Iglap

Anong

kayang gawin

ng kahit maagap

kung ang kalaban ay isang

iglap?

Anggi

Dalawang araw

dinapurak ang lambak;

bayang ginunaw,

kabundukang pinatag,

anggi lang ang sinag.

Palayan

nananalaytay ang mabangong samyo

ng marilag na mala-perlas na butil

habang idinuduyan ng hanging amihan

sa luntiang kumot ng lupang taniman

Dama(y)

Maaaring lumipas ang unós,
maaaring ulán ay tumilà,
maaaring bagyó ay maghunos
o di kayá’y humupà ang bahâ…

…pero hindi ang kapabayâan,
‘di ang kawalán ng disiplina,
‘di ang paglabág sa kalikasan,
o kawaláng pagpapahalagá.

Hindi ang pagbabató ng putik,
hindi rin ang pamumulitiká,
hindi rin ang mga pumipitík
o waláng katuturáng pag gasta.

Hindi ang nabubuhay sa suhol,
hindi ang pamumulá ng gubat,
hindi ang sa yaman nauulól,
hindi ang pagtabáng ng dagat.

Hangga’t may mga nagpapasawáy
at mga nagwawaláng bahalà,
damá nga natin patí ang damay
kapág dumadama ang sakunâ.

Pagtatakipsilim

Ang dapyo ng hangi’y malamig ang sigid

Sa pusod ng laot habang naglalayag,

At ang himpapawid kahawig ng kanbas—

Iba’t ibang anyo hugis sa paligid.

May tukso ang alonng kislap-alimbukad,

Habang ang pampangin ay nagpupusikit;

May huning maingay ang ilang kuliglig

May argolyang kipkip ang mamamarakas.

Ang Magriregato’y may bakol na handa’t

May isang talarong timbangan ng huli,

Habang Maninikit hinihila’y buli

Sa pagtitimbol n’ya sa dibdib ng lawa

Habang takipsilim hapay ay pakiling,

Handa nang humuni ang Tigmamanukin.

Dila Ng Kaligiran

Ang dila ng alon ay bubog na pilak,

Yumuyukong palay sa masigwang dagat;

Naroong itaboy ng hanging habagat

Sa dalampasigang madaming alamat.

 

Ang dila ng hangi’y lipos mapagbadya

Ng mangangaganap sa lawang Laguna,

Kapag ang dayaray nanigid sa tenga

Asahang may hatid lamig ng ginhawa.

 

Ang dilang amihan paglikas sa bundojk

At ang tinugpaha’y ang lawak ng laot,

Asahang hinagpis at lumbay ang dulot

Sa nangaglalayag sa puyo ng agos.

 

Ang dila ng kidlat kapag nanunudla,

Ang banig ng langit ay di mapayapa;

Dahil ang kabuntot dundong abot-lupa

Ng kulog na tila higanteng  barada.

Ngunit ang dila ko pag aking nakagat,

Ang naalala ko’y nabigong pangarap.

Lupig

Tuwinang kikidlat ako’y tumititig

Sa kudlit na birgang busog na matulis,

Gusto kong hamunin ang kidlat sa langit

Kung lalaban ito sa isang hinamit

Na tulad kong bang-aw dito sa daigdig.

 

Minsang nasa laot hamon ay tinugo’t

Kagyat sumagitsit ang sibat na apoy

Sa kinalalagyang balsang tinarundon,

Niyakap ko ito’t dagliang tumalo’t

‘Ginapos  ang kidlat sa humbak ng alon.

 

Sa ngayo’y ayaw nang lumaban ang kidlat

Sa tulad kong bang-aw na ang tanging hawak

Ay isang kupasing librong may dalyamas

Na lupig ang lahat na nais sumuwag.