may pasamba ang nanay

sinukob ng mandorla

handog na ilaw

kuminintal sa tilma

yakap ang waksi

kalachuchi na lagas

hilam ng gabi

nakalutang sa dagat

paseo ng limot

sinalansan ang bato

hapay na moog

ibinakod sa kubo

taimtim ang plaza

umaga sa gumising

lagas na camia

ipinalad ng hangin

tikim ang anas

humahawak na bagin

dampi ng ulap

landi sa waling-waling

daloy sa lumot

umalagwa ang alon

paa ng bundok

hamog na sinalubong

lila ang yaman

mukad na bayoleta

gayak sa parang

tinagbaw ng sigwa

may kiling na bintana

lumaganap ang dilim

sinag ng tala

ibinaha sa hangin

waldas ang ipon

parol sa dampang-dagat

mitsa ng gatong

esperma na bulaklak

may bango ang irog

dalaw sa kamposanto

alay na lulot

haplos ng paruparo

bato sa ilang

nakatitik ang li po

dilig ng hilam

pinapanglaw na templo

tula ang saliw

dinadapil ng bangka

alak sa himbing

naglayag na makata

francia ang hapis

umaangil na bala

naliw sa masid

tinulig ng kampana

pyesta sa tikim

namukadkad ang lasa

kasag na saging

bitiw ng helikonia