usig ang lumpo

anino sa mayagit

bakas na damo

yapak ng nanaginip

datang ng silay

tanaw sa kampanaryo

putla ang buwan

lawa na maanito

may lilim sa anod

kumaluskos ang hangin

bahay na ulog

pinukaw ng tagingting

listo ang kahamag

inulam ng anino

buwan sa ulap

dagat na sumasalo

tanaw ang ibaba

hulab na dumangadang

yapak ng pusa

gala sa lilisanan

alingawngaw ang hugos

ilog na tinugaygay

lilom ng bundok

umugong sa pukyutan

pula ang silay

tinabunan ng rosa

burol na ginaw

hinilom sa umaga

viva! ang kurahaw

bigkis na hinihila

dalit sa inay

usal ng peñafrancia

kay maria ang pintig

umaawit na ina

kendeng sa hapis

birhen ng dolorosa

huyatad ng baybay

alon ang sumalantak

tahong na ulam

inulayaw sa papag

muklat sa pangokak

lumupasay ang usa

sayaw ng hubad

bulag na encantada

hila ang usong

taluton kay maria

langhap sa daloy

balaklak ng senyora

inaliw ang ulab

angtalulot na lilim

yapos ng dapdap

gayak sa habagatin

may usbong ang lilom

isinimoy sa plaza

gamot na dahon

halimuyak ng santa