Batu-batong Langit

Pag ang gutom tumawid sa yaman

ang hapdi hindi kasingtindi ng

kung ang may dama’y walang kadluan

ng alalay sa hiwatig pa lang.

 

Subalit kahit mga upahang

karampot ang kita’y may lungkot din

kung sa gitna ng pagod susugod

sa kanilang pugad mga haring

 

dagdag na abalang  di masaway

pagkat hinay nila’y walang bibig.

Sila ang siyang sanhi ng kamayaw

ng pagdating ng paghuhumindig

 

noong may taglay na karapatang

ilagay sa baba nila sila.

Di lang sila moog ng parokya

bukas-palad pa ayon sa kwenta.

 

Kaya ang galit ay nasa lugar

kung ang hangin ay mag-amoy isda

at isip ay itulak na lubha

upang muling hanapin ang singaw.

 

Itinambad ng siyasat pawang

walang katibayang sapat upang

ang malisya ay kunin sa dasal

at iligtas ang diwa ng banal.

 

Singlinaw ng krus ng bagong buhay

mula sa pighating walang humpay

hindi sapat mandin ang patawad

bagong hirap sa dusa bababad.

Birtud na Kasipagan

“Basta’t masipag ka,
Yayaman ka,”

5-12-15
7:50 n.g.

tag-hosanna sa waling

sinaliw ang umaga

lagas na kuntil

halimuyak ng narra

saksi ang wayang

ilaw sa umaani
hinog na buwan
niyayapos ng gabi

 

may galak ang hibik

aguyod ng palaspas
tunog sa dalit
sumanib na kalangkap

DWANE

D W A N E

D eaf ears
W ill not
A bate and
N ullify the
E choes of my heart

and so . . . . .

D on’t you
W ant me to
A ccompany you in a
N ice, cozy place so I may
E xpress my sincerest and purest intentions?

D avid’s Tea (at Cal.) is
W here I
A ctually pick to
N estle in
E very instance that I like to unwind

I hope you like this idea.
Magtiwala ka sana.

March 18, 2015

bunga ng gabi

inani ang makopa

hinog sa lihi

nahalop na dalaga

indak na kay-inam

ginatan ang bayabas

salo sa parang

tango ng magkayakap

alindog ng hinhin

nahubad ang talulot

sulyap sa lilim

butil na isinukob

bihasa ang ulayaw

sumibol na dalaga

tugon ng halay

muwang sa kamasutra

nakasiping ang buntis

sumibol na palihim

kahoy ng talik

dalit sa panganorin

balasang na dracena

nagsaplawta ang kulam

awit ng india

sumaknib sa luntian

may kaloob ang samo

ibinukal ng gulod

linaw sa bato

himno na umaagos

samba ang nukal

talulot sa dambana

lilok ng pugay

bughaw na kampanilya