hiyaw ang lipad

nulaklak na alagaw

tinig ng ulap

sumanib sa inakay

inalay sa soob

lumulubog ang araw

dilim ng harop

kakanin na tiwangwang

sugo ng aliw-iw

dumirilim ang pulo

katig sa hangin

langit na binubugso

nagip na umanib

duminaloy ang luha

hilom ng tubig

iwinisik sa sapa

tagsibol sa rinconada

gayak ang ipinutong

perlas na mana

dalaga ng bikolnon

nb: alay kay kakay

alab ng hilom

umihip ang taglagas

nginig na dahon

iniugoy sa lusak

inuhaw ang madawat

habol ng kalibangbang

ambon sa bakiad

ginagapas na palay

Cariño

Mahal mo pa rin kaya ako
kapag huminto na ako sa paghinga?
Kapag wala nang sakit ang braso,
ang hita, ang panga?
Kapag sa gabi ay hindi na ako ngumanganga?
Kumakalog ang balikat
O asul ang mata?
Mahal mo pa rin kaya ako
kapag ang aking papag
ay wala na sa sahig
kung saan ako namumulupot
pagkatapos na sa kamao mo’y humalik?
Kapag hindi na mahalaga
kung ang ngipin ay hindi na kumakalog?
O ang laman ng matres ay makailang beses nang nahulog?
Mahal mo pa rin kaya ako
kapag ako’y hindi na nanliliit
na parang lamok na hinahapak
sa katiting na galit?
Mahal mo pa rin kaya ako
kapag ikaw na lang mag-isa
at ako ay isa na lamang na nakakahong alaala?
Mahal mo pa rin kaya ako
kapag hindi na kayang yakapin
ng iyong mga daliri ang leeg kong
lagi mong inaangkin?

Inuukit ko sa balat
ikaw ay hahanap-hanapin
pero ngayon gabi
susubukan ko munang iahon
ang kaluluwa
mula sa dilim.

12 Hulyo 2015
Dahil may mga panahong may ibang taong dumadaan sa ibang uri ng sakit.

lunod na isinugba

ginagatong ang saklob

yakon sa tapa

pinaglasa ng usok

may ngalay na hanip

ambon ng bulalakaw

inom sa dilig

tinutugis ang kintal

raha ang nangarap

tahimik na umaga

batis ng lumad

minasag sa kampana

may lila ang parang

sumilaw sa umaga

tingkad ng kulay

ninag na bongabilya

tagpo ang yakap

damag ng nagpambuno

hiling na basbas

kinikil sa anito

adyo na managinip

iniunan ang bato

silaw ng langit

dumasiksik sa ulo