may sugo ang giliw

tinatanaw na pulo

usal ng hangin

kulimlim sa aguho

sanib sa ugoy

bumubulong ang tagbik

hubad na alon

yakap ng dinadapit

may kintal ang usok

lumalapag sa altar

palád ng soob

talulot na natigang

 

ulo sa dasal

lumiliyab na baso

hawak ng kamay

sinayaw ang fandango

busilak sa dilim

gumising ang ulap

siklot ng hangin

ampog na nakabatad

tulog sa masid

nakalugay ang buhok

dungaw ng langit

yungib na umaagos

may tingkad ang aliw

bituin ng habagat

kislap sa dilim

ningning na umaninag

kulang ang alat

halik ng layang-layang

tagbik sa dagat

nilalambat na sabang

anino ang saliw

himbing na paruparo

udlot sa dilim

tunog ng kampana

may salanta ang daluyong

isinaboy na umaga

maya sa cogon

hinilom ng gitara

may luha ang bato

idinaloy ng lupa

kanlong na ikmo

binabagyo sa kuta

ligaya ang paraiso

tinugtog na gitara

agos ng ulyo

salmo sa kaluluwa

ave kay maria

may rosas ang babae

unlak sa santa

dambana ng paghele

nb. kay ara, rosa mystica ng victoria, laguna

umanib sa uhaw

itinagos ang init

bilog na buwan

tinitigang ng tagbik