Gamit

Pag ang mga bagay

lumapit

gumalaw

umikot

sumingit

mga suksok

sa butas

nagiging lakas

para sumundot

sa kutob

ng tuod

uugain ng oras

ang lupa

at aalugin

ang limot na sulok

ng salabat

at uurong ang buntot

ng dagang takot.

Pag-Ibig

Ito’y isang malakas na damdamin
Na kung minsa’y ayaw aminin
Dahil parang nahihiya
Subalit sa loob ay natutuwa
Pag-ibig sa isang katipan
Ay huwag nating pagti-tripan
Pagka’t kung siya’y magtatampo
Ay tila isang malakas na bagyo

Kaligayahan mo ang nakataya
Kung siya ay mawawala

** Ito rin yung tulang sinulat ko nitong Huebes nang pasulatin kami sa seminar na aking dinaluhan.

may sugo ang giliw

tinatanaw na pulo

usal ng hangin

kulimlim sa aguho

sanib sa ugoy

bumubulong ang tagbik

hubad na alon

yakap ng dinadapit

may kintal ang usok

lumalapag sa altar

palád ng soob

talulot na natigang

 

ulo sa dasal

lumiliyab na baso

hawak ng kamay

sinayaw ang fandango

busilak sa dilim

gumising ang ulap

siklot ng hangin

ampog na nakabatad

tulog sa masid

nakalugay ang buhok

dungaw ng langit

yungib na umaagos

may tingkad ang aliw

bituin ng habagat

kislap sa dilim

ningning na umaninag

kulang ang alat

halik ng layang-layang

tagbik sa dagat

nilalambat na sabang

anino ang saliw

himbing na paruparo

udlot sa dilim

tunog ng kampana

may salanta ang daluyong

isinaboy na umaga

maya sa cogon

hinilom ng gitara

may luha ang bato

idinaloy ng lupa

kanlong na ikmo

binabagyo sa kuta

ligaya ang paraiso

tinugtog na gitara

agos ng ulyo

salmo sa kaluluwa