Union

In this gathering twilight,
I bid goodbye to daylight.
Strands of mist drifting up,
As it gently meet the dusk.
The atmosphere seems to evoke
Primal, distant memories –
Of other times and places,
Of different names and faces.
Severed pride, hopes and dreams
Grafted pain, worries and fears –
Those tangled myriad of things
Overshadowed my existence.
I come to unravel each one
With pen and paper in my hand.
Yes…warmth creeps over me
When the world echoes
My inner mood perfectly.
Metaphors just keep on flowing
When nature and me,
Become one in writing.

doon po sa amin

doon po sa ming bayan ng magiting
mga di palulupig sa bawat tiisin
di napasusuko di naptitigatig
may tibay ng loob may tatag ng dibdib

doon po sa amin may pagtutulungan
lahat may bahagi sa bigat ng pasan
kasamang kikilos magpapakapagal
laging aagapay sa mga hirap ng buhay

sa amin mayroong ngiti sa mga labi
kung batiin ka sa umaga o gabi
at malugod pusong pagkamatuluyin
yaman ng lahi na pinagmamapuri

doon po sa amin ay nakawiwili
ugaling taglay bawat salinlahi

Random Posts

Reload this page to view other posts from Featured sections for the current month

Ang Salapi

Bakit ba walang pantay dito sa mundo?
Pataasan ang kalagayan ng tao;
Ang salapi ay naghahari sa puso,
Ng mga gahaman sakim na totoo.
-
Kung ika'y mahirap,aba at alipin,
Ang hinaing mo ay hindi maririnig;
Kamatayan ay tiyak mong makakamit;
Doon sa lupa'y buhay kang ililibing.
-
Sa mundong ito na kayamanan ang hari,
Walang kapantayan ang lahat ay bingi;
Pinupugutan maging ang mabubuti,
Pagka't ang hustisya'y wala sa sarili.
-
Gan'to ba talaga ang buhay sa ngayon?
Lahat na ng tao'y kayamanan ang habol?
Pati ang prinsipyo'y binaon sa limot,
Masiguro lamang gahaman ay busog.
-
Makinig naman kayo aking katoto,
Isaalang-alang ang buhay ng tao;
Bakit hindi sa sarili ay ituro,
Na ang salapi'y nangangain ng buo.

Receive the latest posts in your mailbox. Or, in your RSS feed reader.

What is this site about?

emanilapoetry is about promoting modern Filipino poetry. The site has more than 10,000 poem entries in its archive from close to 1,000 registered members.

Why should I subscribe to this site? Is it free?

Your subscription will allow you to be automatically notified everytime new poems and other entries are posted on this site without you having to visit this website! And it’s completely free!

This will save you a lot of time as you will be updated with all the latest postings on this site.

How do I subscribe?

There are two ways to subscribe to emanilapoetry. Choose the one that’s more convenient for you.

1. Email: updates of new posts will be sent directly to your email inbox

2. RSS: new posts will be sent to a feed reader

Subscribe via Email

Enter your email address to subscribe. Once you enter your email address and click the ’Subscribe’ button, you will receive additional messages on how to confirm your subscription.


 

If you don’t receive any verification email, check your spam folder.

Once you click the link and activate your subscription, you will get updates and snippets of new posts sent to you via email for free.

You can unsubscribe at any time.

Note: Your email address will never be shared with anyone, so please use one that you check regularly.

Subscribe via RSS

For those of you familiar with RSS, you can get the latest updates on emanilapoetry via the RSS feed.

Simply add it to your favorite Feed Reader and you will able to read the latest posts without visiting the site. You can also subscribe to the RSS feed in your Google or Yahoo Homepage by clicking these buttons.

What is RSS?

Here is a video which explains what RSS is all about:

To get started –

1. choose a free feed reader. There are a number of free desktop feed readers in the market these days. Use this link to scout around. Choose something to suit your style. In fact, your installed Windows operating system may even have something installed already.

If you prefer web feed readers, you can try out Google Reader.

2. click here to subscribe to emanilapoetry.

The latest posts from emanilapoetry will now automatically show up on your Feed Reader. Don’t forget to check your feed reader daily for updates.

Activate your RSS feed reader now.

Thank you for supporting the works of today’s Filipino poets.

Sa panahon ng tag-ulan

Init ng luhang dumaloy sa pisngi
Kasabay ng pagbuhos ng ulan
Bugso ng hangin ay nakakabingi
Lamig ay yumakap sa buong katauhan.

Landas na tatahakin, pilit inaaninaw,
Bagama’t katanghaliang tapat naman.
Hindi ko mawari kung ako’y naliligaw,
Giniginaw sa gitna ng krus na daan.

Mga yapak mo’y hindi makita
Ng nanlalabo kong mga mata,
Kamay ko’y abutin, ako ay akayin
At iligtas sa mundo kong madilim.

O nasa’n ka! nahan ka na aking ina,
Bakit ngayon mo pa inulila?
Sa panahon ng tag-ulan, ako ay iniwan
Upang lamunin ng hinagpis at kalungkutan? 

Summer after

Feel the Zephyr kiss
Fragrant necks, smooth and cold cheeks
Brushed by browns and reds

Kaya Natin Two

Kapag tumatalos ng mga diskurso

Na pangrelihiyon at paksang-Estado,

Kung dalawa’ng pangkat pati na kuwento

Ang gawi’y tuklasi’t suriin pareho.

Kaya natin two.

Makakaya nating doblehin ang sipag

Kung sadyang nais na buhay ay umangat

Dalawa’ng trabaho, parehong parehas,

Sa halip sayangin sa bisyo ang oras.

Kaya natin two.

Makakaya nating malayo’ng marating

Na gamit na landas ay sipag at lalim,

Pagsikapan na sa kurso’y makatapos,

Diploma’y dagdagan, piliting iraos.

Kaya natin two.

Sa pamumuhay at sa paghanapbuhay

Lakas at panaho’y hindi sinasayang

Pangarap ay hindi dapat na taningan

Paggawa ay hindi nililimitahan

Laging may hamon na lumabay ang saysay.

Kung kaya nang gawin ngayon, h’wag mamaya

Kung kaya mamaya, h’wag nang ipa-bukas

Kung isa’y magaan kayang madagdagan

Kaya natin two.

Panahon

Nakasaplot ng pamburol

Ang lahat ng punongkahoy

Kapag panahon ng pagkabuhay.

Tag-araw,

Tinawag na panahon n’ya

Datapwat araw ay hindi

Sumasamsam, hindi siya

Nagkakait sa balana,

Hindi hinahakot ang lahat,

Bagkus siya’y nagbubunsod

Ng tanang pag-uumapaw

Sa panahon ng ngalan n’ya.

Si Ulan minsa’y may luha

Madalas, palipad-laway —

Pagkat siya ri’y madaldal

Rapido’ng pagsasalaysay

Ng mga k’wentong buntala.

Nakukulitan ka kay Tikatik

Pagkat naghihintay sa kurtina

Na ilaladlad ni Bahaghari.

Nais mo ba na itorta

Kami’t iyong binabate,

Buhawi?

Tigang Na Eden

Hindi nagagawang maging Sahara ng nagbabagang

Lunan ang imahinasyon. Kahit kasiping ng araw

Ang dagat ng trilyong butil, banggitin natin si Omar —

Nagiging paraiso sa bote ng alak sa malay,

Kapag ang iniibig ay nasa bulsa ng balabal.

Gabing Arabiya’ng bawat umaga ng ating buhay!

Hindi kinukunsidera ang iyong hiwa sa mundo:

Maligaya’ng maligaya, idiliko’ng maski ano,

Maaaring pag-isipi’t hawaan ng pagbabago —

Magsimulang maghanap ng di lumayong paruparo

At maligaw sapagkat di manlalakbay na totoo.

Hindi palaging kanlungan tigib man ng alimbukad

Ang hardin. Sapagkat tayo rin talaga’ng magtatatag

Ng mga gusali’t bundok, sinadya ba ang paglabag?

Kapag Nakikita Ko ang Mukha ng Dakila

Kapag nakikita ko ang mukha ng dakila

Ang natutunghayan ko’y larawan ng payaso.

Kailangan pa ba na ipaliwanag ito?

Dakila ang payaso, dakila ay payaso —

Sila ay nagtatanghal upang tayo’y matawa,

Pawang tagapagtanghal lang natin ang dalawa

Na pinili’y tanghalan.

Ano ang santinakpan

Kung walang may maskara

O may mithing s’ya’y bida?

Pag nakikita ko ang dakila ang pustura:

Mukhang may pulbos, lipstik, at naghalong pintura

Nagpapasalamat sa kabag na nadarama,

Pagtalikod ay utot ang pabaon sa kanya.

  

Comforting thoughts

The comfort of being loved.
A wild, drunken moment
and I surrendered myself to it.
I searched for a man
to hold and call my own,
you’re the nearest and the dearest.

I finally saw a man I could respect and love,
to kiss when passing by,
to bid goodnight,
again to meet those eyes at sunrise,
and to each other,
we can be able to smile.

Time i love –
the long and quiet swing of midnight,
sound of the wind that echoes
like syllables heard,
clear and comforting
as nursery rhymes to a child.

I can hear the words  
and I quietly rest on their promises.
Some will ask,”what it’s worth sharing”.
I guess not very much,
but I don’t have to reason out.
It is how I feel right now…

The comfort of being loved.

Patikim ng Miki

Patikim ng miki

Na hindi maalat

Pasubo ng lomi

Na parang masarap

Magkano’ng siyopaw

Na kulang sa sukat?

Panood kay Mickey

Dagang amoy-bihon

Bersiyon ay sangley

Sa Disney sa Hong Kong

Goofy, halika na

At kami’y iinom.

Parinig kay Macca

Na hindi alamat

Marami sa kanta

Ang diwa ay payak

Si Juan ba napusil

Nang siya’y nangarap?

Ang Mga Ibon Bago Ang Paglalakbay

Ang paghahanda nila ay sa magha-maghapong

Paglilibot sa lunan na ang nangingibabaw’y

Kasaganaan lamang. Sampung lunok sa bawat

Isang kahig, sa bawat isang hakbang ay piging.

Kanila ang lahat ng butil, anuma’ng hugis,

Sukat, kulay, tekstura — iniluwal ng lupa,

Inilaglag ng puno, may buhay, walang buhay.

Sigwa ng kalikasan ay pawang kaligtasan

Sa panahong sila ay naghahandang lumisan.

Sila ay sama-samang lalayag sa itaas

Pag ang taba’y sapat na. Sa aking bayang buong

Taon ay may araw at walang hinto’ng pag-usbong

Umaalis ang mga mahigit pa sa ibon,

Umaalis na tanging sa pangarap di gutom.