call for pinoy haiku volume 3

i am rey de vera. a pinoy haiku poet.

pinoy haiku is a tagalog/filipino haiku poetry innovation.

pinoy haiku is my rendition of tagalog “tanaga” and the japanese haiku in its 5-7-5 fixed-form.

the ancient “tanaga” form has 7 syllables in four lines with a-a-a-a rhyme pattern.

apparently, “tanaga” is a combination of two proverbs or it is a poem with a four- line verse.

on the other hand pinoy haiku will use the following fixed-form:

7-5-7 syllables in three lines and with a-b-a pattern rhyming in first and last line.

for the beginners, they should try to find the least difficult way of expressing their pinoy haiku.

however, it must exhibit the ability of filipino poets in the most advanced/sophisticated way.

for me, pinoy haiku is simply an attempt at compositions of tagalog/filipino verses about nature.

now, i have a compilation of 1,000 original pinoy haiku and i intend to include your own verses.

I want the third volume to be composed of my pinoy haiku and 400 selected pinoy haiku.

thus, my total number of compilation as of this date is volume one: 500 original pinoy haiku;

volume two: another 500 original pinoy haiku; and this proposed compilation is volume three:

my 100 original pinoy haiku and 400 selected pinoy haiku from other pinoy haiku poets.

my latest pinoy haiku as pinoy haiku 1079 is posted in emanilapoetry.com and appears below:

 

may ulos ang laot

December 25, 2013

by Rey de Vera

ulap ng panganorin

silag sa look

gulod na laong talim

 

nasa walong daang pinoy haiku na ang aking naka-post sa emanilapoetry.com

ang aking poetics ng pinoy haiku ay masasalamin sa mga tula kong naka-post doon.

ang advance level ay syempre taglay na ng mga huli kong naka-post na pinoy haiku.

at narito ang mga gagamiting pamantayan sa pagpili ng isasama sa 400 selected pinoy haiku:

a. mapapansin na hindi inuulit ang mga salita.

b. na malimit ang paggamit ng mga katagang “ang,” “na,” “sa,” “ng.”

c. na bihira ang paggamit ng mga katagang “may,” “at,” “ay,” atbp.

d. na karamihan ay may walong key words kasama na ang nasa pamagat

e. na kung maaari ay sa pamagat gamitin ang mga abstract words

f. na iwasang gamitin ulit ang verb tense

g. na hindi inuulit ang mga huling titik sa tugma ng  m  n  ng  l  r  w  y     o      b  d  g  p  t  k  s

h. na may nabubuong metaphor sa bawat pagtatambal ng salita

i. na may unity ang buong tula sa 7-5-7 na pantig bawat linya

j. na narito ang palatugmaan magmula sa title hanggan sa verse:

 

palatugmaan A-1

A+A    (title)

a+b/

b+A/

a+b

halimbawa:

kutob(A) ng loob(A)              (A+A)

November 9, 2013 by Rey de Vera

humuhugos(a) ang ulap(b)     (a+b)

gubat(b) sa bundok(A)              (b+A: tugma sa bundok ang kutob, loob)

may pasilod(a) na bitag(b)      (a+b)

 

palatugmaan A-2

B+A    (title)

a+B/

b+A/

a+b

halimbawa:

nahugas(B) ang kalawang(A)       (B+A)

December 21, 2013 by Rey de Vera

pakabanlaw(a) sa dagat(B)        (a+B: tugma sa dagat ang nahugas)

batad(b) na buwan(A)                  (b+A: tugma sa buwan ang kalawang)

dinalisay(a) ng ulap(b)                 (a+b)

 

palatugmaan B-1

C+C     (title)

a+b/

a+C/

c+b

halimbawa:

may tibok(C) na bundok(C)         (C+C)

December 1, 2013 by Rey de Vera

lumagaslas(a) ang batis(b)          (a+b)

damag(a) ng tunog(C)                   (a+C: tugma sa tunog ang tibok, bundok)

suminukob(c) sa yungib(b)        (c+b)

 

palatugmaan B-2

B+C     (title)

a+B/

a+C/

c+b

halimbawa:

nabitin(B) ang idlip(C)         (B+C)

December 10, 2013 by Rey de Vera

di tumanggi(a) sa dilim(B)                 (a+B: tugma sa dilim ang nabitin)

gabi(a) ng tagbik(C)                               (a+C: tugma sa tagbik ang idlip)

paimpit(c) na halinghing(b)              (c+b)

 

palatugmaan C-1

A+A      (title)

a+b/

c+A/

c+b

halimbawa:

may toog(A) na matayog(A)        (A+A)

December 8, 2013 by Rey de Vera

inuudyok(a) ang buwan(b)       (a+b)

puno(c) sa tuktok(A)                    (A+A: tugma sa tuktok ang toog, matayog)

pulo(c) ng cayucyocan(b)         (c+b)

 

palatugmaan C-2

B+A      (title)

a+B/

c+A/

c+b

halimbawa:

bakas(B) ang yapos(A)   (B+A)

by Rey de Vera 05.14.2012

nakatumpok(a) na ulap(B)                 (a+B: tugma sa ulap ang bakas)

uban(c) ng gulod(A)                              (c+A: tugma sa gulod ang yapos)

bulhaw(c) sa minamatyag(b)             (c+b)

 

karamihan ang ganitong mga pagtutugma ay ginamit ko sa mga huli kong pinoy haiku.

kayat masasabi ko itong nasa advance level. pumili na lang siguro ang iba ng sariling style.

ginawa ko ito upang subuking malinang at mapaunlad ang linguistics element ng pinoy haiku.

 

rules:

ang maximum na bilang ng aking pagpipilian ay 10 entries bawat pinoy haiku poet.

dapat ay original na gawa at hindi pa naipo-post o nalilimbag sa anumang site o babasahin.

ang mga ipapadalang pinoy haiku at pangalan ng pinoy haiku poets ay maaaring malathala sa Pinoy Haiku Weblog at poetry sites at mananatiling may kapahintulutan ng copyright ang Pinoy Haiku Weblog.

mahalaga ang paglakip ng mga sumusunod:

name, address, age, nationality, email, telephone/mobile phone, profession and school name

ang theme/ topic/ content/ subject ay may kinalaman sa kalikasan, nature, o environment

 

aim:

ang layunin ng paglilipon para sa pinoy haiku volume 3 ay upang mapalawak at mapatanyag ang pinoy haiku.

mahalaga ang usapin ukol sa pangangalaga ng kalikasan, makapag-ambag sana positively ang gawaing ito.

sikapin natin na ang pinoy haiku ay may artistic value at literary merit, may sublimity at elegance.

ang entries ay ipapadala sa aking email address reydvra@yahoo.com

good luck. 

Latest posts by Rey de Vera

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Rey de Vera

Associate Member of Haiku International Association.
Lifetime Member of American Studies Association of the Philippines.
Finished his Ph.D. in Literature at the University of Santo Tomas.
Dissertation: "Paglikha sa Kathang Kalikasan: 300 Pinoy Haiku".
3rd Prize Award: 13th Kusamakura International Haiku Competition.
Winning entry for the foreign language category:
silent dawn
fading the eclipse
of a full moon.
Originated the Pinoy Haiku in 7-5-7 fixed form with a-b-a rhyme pattern.
A new name for this type of nature haiku in Filipino is now coined as "habiku"
from the two words in Tagalog, "habi" meaning weave, and "ko/ku" which means my.
Habiku connotes, my weaving of poetic lines.
Published in the book, "Sekai ni Hirogaru" and
translated into Japanese language by Sono Uchida:
The ghost
Of the dying moon
Beauty at rest (Rey de Vera)
Kaluluwa ng
Naghihingalong buwan
Gandang nahimlay (Translation: Rey de Vera)
To view his other works, visit this page:
Archived Haiku

Or read his blogs at devera.wordpress.com:
Pinoy Haiku 201-300

Speak Your Mind