Bunga

Sa tagpuan ng silangan at kanluran,
yakap ng mga sanga ang bungang bubot,
maghapon magdamag, inaalagaan,
walang pagod, walang halong pag iimbot.

Sakaling ito ay tuluyang mahinog,
maluwag nya itong ipauubaya
sa dumadagundong na kidlat at kulog,
pagmamasdang lumago mula sa lupa.

Kung mangalaglag ang mga lumang sanga,
naron ang Punong Puno, magpapayabong
magpapatatag sa mga bagong sanga
at sakaling mamunga, may magkakanlong.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Comments

 1. avatar arnel.querubin says:

  Isa uling magandang tula G. Sangreo. Hitik sa mga imahe at mga metaporang naglalarawan sa buhay; buhay ng tao sa yakap ng magulang (sanga) at ng Poong Maykapal (Punong Puno)… ano pa nga ba ang hahangarin ng isang sanga sa kanyang bunga kung ito’y malaglag na sa lupa? —

  “Kung mangalaglag ang mga lumang sanga,
  naron ang Punong Puno, magpapayabong
  magpapatatag sa mga bagong sanga
  at sakaling mamunga, may magkakanlong.”

 2. Maraming salamat po kaibigang arnel…sa Diyos ang papuri!

Speak Your Mind