Ano Ang Ibig Mong Sabihin?

Eh bakit hindi ipagtapat , walang biro’t bulaan, walang labis walang kulang

Sa mapagtiwalang kulasisi, malabo ma’t ibig, daig ang malinaw

Tahasang isiwalat ang nasa loob sukdang hubo’t hubarin ang amor propio

Sa yapak ni Selya’y nabaon ang sumpang binitiwan ni Kikong sumala sa letra

Katoto, di ‘ko sinungaling, totoong ayaw lang sa nakabalatkayong ganda

Sa tipanan nabunyag ang lihim ng kinalkulang pakiramdaman

Magkukunwari pa bang may tiyak na kahulugang hulog ng langit?

Wika’y madulas, dumadaplis, humigit-kumulang ipahiwatig na lamang

Ano ba talaga ang ibig mong ipahatid, ilahad, isaad, ilaglag, ibilad?

Kung di mabigkas o maibulalas, itikom ang labi, humalik sa salawahang katipan.

Latest posts by E. San Juan

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About E. San Juan

Kilalang kritiko, makata at progresibong intelektuwal sa buong daigdig, si E. San Juan, Jr. ay director ng Philippines Cultural Studies Center sa Connecticut, USA at co-director ng Philippine Forum sa New York City, USA.

Natamo niya ang A.B. sa University of the Philippines at ang A.M. at Ph.D. sa Harvard University. Dating puno ng Departamento ng Comparative American Cultures sa Washington State University, kamakailan siya’y naging Visiting Professor of English and Comparative Literature sa Wesleyan University, Tamkang University (Taiwan), University degli studi di Trento (Italya); at 2003 Fulbright professor of American Studies sa Antwerp at Leuven, Belgium. Nailathala ng University of the Philippines Press ang apat na aklat niya: Carlos Bulosan and the Imagination of the Class Struggle; Toward a People’s Literature; Writing and National Liberation; at Allegories of Resistance.

Ang pinakahuling libro niya ay Racism and Cultural Studies (Duke University Press), Working through the Contradictions: From Cultural Theory to Critical Practice (Bucknell University Press), Himagsik (De La Salle University Press); In the Wake of Terror: Class, Race, Nation and Ethnicity in the Postmodern World (Lexington Books); US Imperialism and Revolution in the Philippines (Palgrave); Critique and Social Transformation (Edwin Mellen Press); Balikbayang Sinta: An E. San Juan Reader (Ateneo de Manila University Press); & Critical Interventions: From James Joyce and Henrik Ibsen to C.S. Peirce and Maxine Hong Kingston (Lambert Academic Publishing, Germany).

Speak Your Mind