Ang Bakuran ng Pulitika

Napansin kong tigang
ang bakanteng lupa
sa aming bakuran
kaya sinimulan kong
abonohan.

Binungkal:
dinakot kung isa-isa
at sinilid sa sako
ang nalantad na basura;
tansan ng serbesa,
lumang dayaper,
lumang baterya,
gulanit na tela,
sangkaterbang bubog,
nagkalat na plastik
at maraming pang ibang bagay
na kahit muling ibaon,
hindi magbabago
ang anyo
ni ang kulay.

Habang hinihimay
ang bulok sa hindi
upang ihanda
sa pagdating ng trak,
naisip kong sana
ganito rin kadali
linisin at patabain
ang bakuran…

…ng pulitika.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind