Agos

Patuloy ang agos ng panahon
humihigpit ang mga paghamon
tumataas habang lumalaon,
kaya kailangan na bumangon.

Oo, may magbabago sa taon
maliban sa pagbagsak ng kwiton,
tiyak na magaganap ang layon
kung ibibigay ng Panginoon.

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind